Amaç: Bir koroner anjiyografi ünitesinde kullanılan tek kullanımlık malzemelerin sterilize edilerek tekrar kullanılması durumunda bir maliyet minimizasyon analizi yapılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Koroner anjiyografi ünitesinde kullanılan malzemelerden tek kullanımlık olup sterilize edilerek tekrar kullanılan 30 çeşit malzeme belirlendi. Bu malzemelerin birim fiyatları çıkarılarak, hastaneye olan maliyetleri satın alma biriminden öğrenildi. Malzemelerin bir kez sterilizasyonundaki personel giderleri, kullanılan su, elektrik miktarı ve maliyeti, paketleme ve sterilizasyon aşamalarındaki giderler hesaplandı. Bu malzemelerin anjiyografi ünitesindeki 2014-2015 yılları arasındaki ihtiyaca göre satın alınma sayısı ve tekrar kullanımda öngörülen sterilizasyon işlemi sayısı tespit edildi. Buna göre malzemelerin tek kullanımıyla tekrar kullanımının hastaneye maliyetleri ayrı ayrı hesaplandı.

Bulgular: Bu 30 çeşit malzemenin her birinden birer adet alındığında maliyeti 17 839.46 TL, tekrar kullanıma hazırlanma aşamalarındaki giderlerin toplamı 255.75 TL, bir yıllık sarfiyat sayısına göre tek sefer kullanımında maliyet 4 787 710 TL, öngörülen sayıda sterilizasyon işlemi uygulandığında yeni malzeme alımının maliyeti 2 162 855 TL, bunların tekrar kullanıma hazırlanma aşamalarındaki giderlerin yıllık toplamı 164 050 TL olarak hesaplandı. Yeni malzeme alımıyla tekrar kullanıma hazırlanmasındaki giderlerin toplamı 2 162 855 + 164 050 = 2 336 905 TL idi. Malzemelerin öngörülen tekrar kullanım sayısına göre hesaplandığında hastanenin tasarrufu yıllık 4 787 710 – 2 336 905 = 2 451 608 TL olarak hesaplandı. Tek sefer kullanıma göre tekrar kullanımın maliyeti %51.2 oranında azalttığı saptandı.

Sonuçlar: Koroner anjiyografi ünitesindeki tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanımının maliyet açısından etkin bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Özellikle elektrofizyoloji kateterleri ve kalp pillerinin tekrar kullanımı, maliyet etkindir ve tıbbi açıdan güvenlidir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 136-45.

Cite this article as: Akçay A, Akçay M. [Determining the cost of reuse of disposable devices in cardiology]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 136-45. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2