Özet

Amaç: Bu çalışmada, karbapeneme dirençli enterik bakteri (KDE)’lerin direnç özelliklerinin belirlenmesi ve ileriye yönelik alternatif tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ekim 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında, yatan hastalardan rutin olarak elde edilen rektal sürüntü örnekleri çalışmaya alındı. İzole edilen enterik bakteriler standard konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemlerle idantifiye edildi. Saptanan karbapenem direnci meropenem Etest® (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) yöntemiyle doğrulanıp, direnç mekanizmaları MAST-ID™ Discs (Mast Diagnostics Ltd, Bootle, Merseyside, Birleşik Krallık) karbapenemaz aktivite test diskleriyle araştırıldı. Kökenlerin duyarlılıkları, disk difüzyon yöntemiyle isepamisin, kloramfenikol ve minosiklin diskleri (Oxoid, Basingstoke, Hampshire, Birleşik Krallık) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma dönemi içerisinde laboratuvara gönderilen 3323 rektal örnekten, her hastaya ait bir köken olmak üzere toplam 84 (%2.5) KDE izole edildi. Bu kökenlerin 74 (%88)’ü Klebsiella pneumoniae ve 10 (%12)’u Escherichia coli idi. Kökenlerin 66 (%78.5)’sında OXA-48, 11 (%13.1)’inde OXA-48 + metallo-β-laktamaz (MBL), 1 (%1.2)’inde sadece MBL, 1 (%1.2)’inde sadece AmpC + porin kaybı saptanırken, hiçbirinde KPC pozitifliği saptanmadı; 5 (%6)’inde ise test edilen direnç mekanizmalarından hiçbirine rastlanmadı. Toplam 84 KDE’nin 80 (%95.2)’i isepamisine, 77 (%91.6)’si kloramfenikole ve 14 (%16.6)’ü minosikline duyarlı olarak saptandı.

onuçlar: Türkiye’de endemik olan OXA-48 tipi, çalışmada da en çok tespit edilen karbapenemaz oldu. KDE’lere bağlı infeksiyonların tedavisinde isepamisin ve kloramfenikol gündeme gelebilecek antibiyotikler olabilir.

Cite this article as: Karakullukçu A, Borsa BA, Kuşkucu  MA, et al. [Investigation of isepamicin, chloramphenicol and minocycline sensitivity in carbapenem-resistant Enterobacteriaceae]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 50-5. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2