Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, insan immün yetmezlik virusu (HIV) ile infekte olgularda hepatit B virusu (HBV) ve hepatit C virusu (HCV) infeksiyonu seroprevalansını, bunların bulaşma yolu, cinsel tercih, yurtdışında bulunma ve meslekler ile bir ilgisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntemler: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’ne 1985-2007 yılları arasında başvuran 56’sı erkek, 14’ü kadın, toplam 70 HIV ile infekte olgu HBV ve HCV infeksiyon prevalansları yönünden retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Toplam 10 (%14.2) olguda HBV infeksiyonu, 9 (%12.8) olguda HCV infeksiyonu ve 4 (%5.7) olguda HBV ve HCV infeksiyonu saptandı. HIV infeksiyonunda bulaşma yolları olguların %95.7’sinde cinsel temas, %4.3’ünde parenteral temas, %14.2’sinde cinsel ve parenteral temas idi. HIV infeksiyonu bulaşmasının sadece cinsel temas yolu ile olduğu olgularda HBV infeksiyon prevalansı %14, HCV infeksiyon prevalansı %8.9 iken, bulaşma yolu cinsel ve parenteral temas olan olgularda  HBV infeksiyon prevalansı %20, HCV infeksiyon prevalansı %40 olarak saptandı. HIV ile infekte olgularda HBV ve HCV seroprevalansı genel popülasyona göre yüksek bulundu. HCV infeksiyonu olan ve olmayan olgular karşılaştırıldığında damar içi madde kullanım oranı HCV infeksiyonu olanlarda anlamlı derecede yüksek bulundu. 

Sonuçlar: HIV ile infekte olgularda HBV ve HCV seroprevalansı yüksek bulunmuştur. Bu olgularda kronik hepatitlerin seyri ve tedavisi farklılıklar gösterecektir. Bu nedenle HIV infeksiyonu saptanan olgular HBV ve HCV infeksiyonları yönünden de mutlaka taranmalıdır.

Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2