Özet

Amaç: Bu çalışmada üriner sistem infeksiyonu etkeni olarak Ocak 2011-Aralık 2014 arasında izole edilen hastane kökenli ve toplum kökenli enterokokların antimikrobiyal direnç durumlarının belirlenmesi ve Ocak 2011-Aralık 2012 ve Ocak 2013-Aralık 2014 dönemleri arasındaki direnç oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: İzolatların tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılıkları BD Phoenix (Becton, Dickinson Company, Sparks, Maryland, ABD) ve VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) otomatize sistemleriyle gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Tüm enterokok izolatları (n=156) vankomisin, teikoplanin, linezolid ve tigesikline duyarlı bulunmuştur. Hastane kökenli Enterococcus faecalis izolatlarının (n=46) %60.9’u penisiline, %8.7’si ampisiline, %15.2’si siprofloksasine, %4.3’ü nitrofurantoine, %73.9’u tetrasikline, %6.5’i fosfomisine, %15.2’si gentamisine (yüksek düzey) ve %26.1’i streptomisine (yüksek düzey) dirençliydi. Hastane kökenli E. faecium izolatlarının (n=35) %100’ü penisiline ve ampisiline, %28.6’sı siprofloksasine, %65.7’si nitrofurantoine, %42.9’u tetrasikline, %8.6’sı fosfomisine, %17.1’i gentamisine (yüksek düzey) ve %31.4’ü streptomisine (yüksek düzey) dirençli olarak saptanmıştır. Ocak 2013-Aralık 2014 döneminde, Ocak 2011-Aralık 2012 dönemine göre hastane kökenli E. faecalis izolatlarında penisilin, siprofloksasin ve streptomisine (yüksek düzey); hastane kökenli E. faecium izolatlarında siprofloksasin ve streptomisine (yüksek düzey), toplum kökenli E. faecalis izolatlarında penisilin ve siprofloksasine direnç artmıştır.

Sonuçlar: Hastanemizde idrar kültürlerinden izole edilen enterokoklarda özellikle kinolon ve yüksek düzey aminoglikozid direnci belirgin olarak artmıştır. Uygun tedavinin seçilmesinde antimikrobiyal duyarlılık testlerinin sonuçları önemlidir.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2