Amaç: İnsan immün yetmezlik virusu (HIV) ile infekte hastalarda kardiyovasküler hastalık (KVH) riskini ölçmek için genel kabul görmüş referans bir yöntem bulunmamaktadır. Çalışmamızda HIV-pozitif bireylerin KVH riski hakkında öngörü sağlayabilecek ve takiplerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir değişkenin varlığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu retrospektif gözlemsel çalışmaya 1 Ocak 1996-1 Haziran 2017 tarihleri arasında takip edilen HIV ile infekte 160 erişkin olgu dahil edilmiştir. KVH risk faktörleri ve hastaların takipleri sırasında yeni gelişen KVH’lar kaydedilmiştir. Framingham 10 yıllık genel KVH risk skoru (FRS-KVH-10) ve Amerikan Kardiyoloji Derneği/Amerikan Kalp Birliği risk tahmini (ACC/AHA KVHRS) kullanılarak, hastaların ilk değerlendirme sırasındaki ve günümüzdeki KVH riskleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerlerle KVH riski yaratabilecek faktörler arasındaki ilişki incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların %82.5’i erkek ve yaş ortalamaları 40.06’ydı. %68.2’si sigara kullanmaktaydı ve olguların %92’sinde dislipidemi vardı. Takiplerde 113. ayını tamamlayan hastaların %25’inde KVH geliştiği gözlendi. FRS-KVH-10 ve ACC/AHA KVHRS ile hastaların sırasıyla %37.1 ve %39.4’ünün KVH gelişimi açısından yüksek riskli olduğu belirlendi. Trigliserid/yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (Tg/HDL-k) oranının takipte KVH gelişen ve KVH risk skorları yüksek olan olgularda daha yüksek olduğu bulundu. Birinci yıl sonu Tg/HDL-k oranı değişiminin, FRS-KVH-10 referans test olarak kabul edildiğinde, KVH riskini belirlemede pozitif prediktif değerinin %91.4 olduğu tespit edildi.

Sonuçlar: Tg/HDL-k oranının HIV ile infekte olgularda KVH risk artışını gösteren, basit, ucuz ve güvenilir bir değişken olduğu sonucuna varıldı. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 285-91.

Cite this article as: Gülten E, Dokuzoğuz B. [Cardiovascular risk assessment and relationship of risk with triglyceride/high density lipoprotein cholesterol ratio in HIV-infected patients]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 285-91. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2