Amaç: Çalışmamızda Ocak 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında HIV ile infekte bireylerde sifilis koinfeksiyonu varlığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca sifilisin serolojik tanısı için aynı merkezde art arda kullanılan konvansiyonel ve ters algoritmalardan elde edilen veriler irdelenmiştir.

Yöntemler: Sifilis taramasında treponemal test olarak Syphilis ELISA IgG (Vircell S.L., Granada, İspanya), Elecsys® Syphilis (Roche Diagnostics, Mannheim, Almanya) ve TPHA (Spinreact, Girona, İspanya); non-treponemal test olarak ise VDRL (Spinreact, Girona, İspanya) testi kullanılmıştır.

Bulgular: Ocak 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında HIV ile infekte 195 hastadan 21’inde serolojik sifilis testi pozitif olarak bulunmuştur. 21 hastanın 18’i sifilis tanısını HIV infeksiyonuyla aynı anda almış olup, HIV ile infekte diğer üç hasta ise izlem dönemleri sırasında sifilis tanısı almıştır. Sifilis koinfeksiyonu saptanan HIV ile infekte 21 olgunun beşi konvansiyonel tanı algoritması (Ocak 2014-Haziran 2016), 16 olgu ise ters tanı algoritması (Temmuz 2016-Aralık 2019) kullanılarak tanı almıştır.

Sonuçlar: Cinsel temas, HIV infeksiyonu ve sifilis için ortak bir bulaşma yolu olup, koinfeksiyon sıklığı yüksektir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi açısından, güncel tanı algoritmalarına uyulmasının yanı sıra HIV ile infekte bireylerin sifilis yönünden, Treponema pallidum ile infekte bireylerin de HIV infeksiyonu yönünden taranması önemlidir.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 292-6.

Cite this article as: Dinç HÖ, Alkan S, Özbey D, et al. [Evaluation of syphilis coinfection in HIV-infected individuals]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 292-6. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2