Özet

Amaç: Bu araştırma, ülkemizdeki fırsatçı hastalık (FH) saptanan “human immunodeficiency virus” (HIV) infeksiyonlu hastaların CD4+ T hücre ve HIV RNA viral yük özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2002-Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği tarafından izlenmiş HIV infeksiyonu olan kişilerden FH gelişenlerin demografik özellikleri, FH geliştiği zamandaki CD4+ T hücre sayısı, HIV RNA düzeyi ve tedavi durumları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 212 hastanın 61 (%28.8)’inde 89 FH gelişmiştir. FH'ler saptandığı zamanki CD4+ T hücre ortalamasının (±standard sapma) 169.6 (±23.0) hücre/mm3, logHIV RNA düzeyinin 5.1 (±1.4) olduğu kaydedilmiştir. En sık saptanan FH'lerin oral kandidiyaz, tüberküloz ve herpes zoster olduğu görülmüş; FH'lerin sayısıyla CD4+ T hücre ve HIV RNA düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Toxoplasma ensefaliti, HIV ensefalopatisi ve sitomegalovirus infeksiyonu gibi hayatı tehdit edebilen hastalıkların, CD4+ sayısının 50 hücre/mm3’ün altına indiği durumlarda ve yüksek viral yük (>5 log) varlığında geliştiği izlenmiştir. CD4+ T hücre sayısı 200 hücre/mm3’ün altındayken, FH'lerin sayısının yükselen HIV RNA düzeyiyle birlikte arttığı görülmüştür. Viral yük 5 log’un üzerindeyken CD4+ T hücre sayısı azaldıkça FH'lerin sayısının arttığı belirlenmiştir.

Sonuçlar: Türkiye’de HIV ile infekte bireylerde en sık gözlenen FH'ler oral kandidiyaz, tüberküloz ve herpes zoster’dir. FH'ler CD4+ T hücre sayısı düşük hastalarda viral yük arttıkça daha sık görülmektedir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2