Amaç: HIV infeksiyonu ve sifilis birlikteliği son yıllarda özellikle erkekler arasında seksle bulaşma sonucunda artış göstermektedir. Kliniğimizce takip edilen hastalar arasında HIV/sifilis koinfeksiyonu sıklığını, risk faktörlerini, bu hastalıkların kontrolü amacıyla inceledik.

Yöntemler: Haziran 2015-Ağustos 2018 tarihleri arasında izlenen toplam 384 HIV ile infekte hastanın, yaş, cinsiyet, milliyet, evlilik durumu, eğitim düzeyi, HIV ve sifilis bulaşma yolları gibi sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra CD4 T lenfositi sayısı, HIV viral yükü, yarı kantitatif “rapid plasma reagin” ve Treponema pallidum hemaglütinasyon essey testleri gibi laboratuvar parametreleri incelendi.

Bulgular: 384 HIV ile infekte hastadan 97 (%25)’si sifilis koinfeksiyonu tanısı aldı. HIV ile infekte olanların %85’i erkekti; HIV/sifilis koinfeksiyonu olanların ise %93’ü erkekti (p=0.023). Muhtemel bulaşma yolunu, HIV infeksiyonu olanlarda %41 heteroseksüel, %34 homoseksüel ilişki; HIV/sifilis koinfeksiyonu olanlarda ise %37 heteroseksüel, %55 homoseksüel ilişki oluşturdu (p=0.000).

Sonuçlar: HIV ile infekte hastalarda sifilis taramasının; sifilisle infekte hastalarda ise HIV taramasının yapılması gerekmektedir. HIV/sifilis koinfeksiyonununda özellikle homoseksüel ilişki bir risk faktörüdür. İleri yaşlarda da sifilis görülme riski yüksek olduğundan, erken tanı konulması ve bulaşmanın engellenmesi için, HIV ve sifilis taramaları tüm yaş gruplarında artırılmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 161-4.

Cite this article as: Sarıgül F, Üser Ü, Öztoprak N. [Seroprevalence and risk factors in HIV/AIDS patients coinfected with syphilis]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 161-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2