Özet

85 yaşındaki kadın hasta, on gün önce sol gözkapakları ve alnın sol tarafında kızarıklık ve veziküler lezyonların gelişmesi üzerine, herpes zoster ön tanısıyla Dermatoloji Kliniğine yatırılarak İV olarak asiklovir 3×500 mg başlanmıştı. Bir gün sonra diplopi, ajitasyon ve oryantasyon bozukluğu gelişen hasta, kliniğimizle konsülte edildi. Bilinci kapalı olan hastanın yüzde alnın sol yarısında frontotemporal alana doğru yayılan ve gözkapağını içine alan hiperemik zeminde yer yer krutlanmış veziküler lezyonlar mevcuttu. Herpes zoster ophthalmicus ve varisella zoster virusu (VZV) ensefaliti ön tanısıyla kliniğimize nakledilen hastanın asiklovir dozu 3×750 mg olarak değiştirildi. Beyin-omurilik sıvısı (BOS)’nda 150/mm3 lökosit (%90 lenfosit) ve silme eritrosit saptandı. Protein 2149 mg/dl, glukoz 37 mg/dl ve eşzamanlı kan glukozu 72 mg/dl idi. Gram ve Ehrlich-Ziehl-Neelsen boyamasında mikroorganizma görülmedi. Hastanın BOS ve kan kültüründe üreme olmadı. BOS’ta Mycobacterium tuberculosis yönünden polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve Brucella standard tüp aglütinasyon testi negatifti. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de, bilateral periventriküler beyaz cevherde yaygın, FLAIR sekanslarında hiperintens nodüler sinyal değişiklikleri, kortikal sulkus ve fisürlerde derinleşme, bilateral frontal bölgelerde 14 mm kalınlığa ulaşan subdural koleksiyon ve T1 ağırlıklı görüntülerde sağda 5 mm kalınlıkta hiperintens akut-subakut hemorajiyi düşündüren değişiklikler vardı. Difüzyon MRG’de beyin sapı, serebellum ve bilateral serebral hemisferlerde sitotoksik ödemle uyumlu difüzyon kısıtlaması saptanmadı. Beyin ve Sinir Cerrahisi konsültasyonunda koleksiyon kortikal atrofiye bağlandı ve antiödem tedavi önerildi. Hastaya deksametazon 4×4 mg İV başlandı; iki günde bir yarı doza düşürülerek 6 gün süreyle uygulandı. Antiviral tedavisinin 7. gününden itibaren hastanın genel durumu düzeldi. Bilinci açıldı; kooperasyon ve oryantasyonu düzeldi ve cilt lezyonları geriledi. BOS’ta PZR ile VZV DNA pozitif olarak saptanan hastanın asiklovir tedavisi 21 güne tamamlandı ve şifayla taburcu edildi.Cite this article as
: Büyükdemirci A, Yüksekkaya E, Cesur S, Kaya-Kılıç E, Ataman-Hatipoğlu Ç, Kınıklı S. [Encephalitis following herpes zoster ophthalmicus]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 157-60. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2