En Çok Okunanlar

Özet

85 yaşındaki kadın hasta, on gün önce sol gözkapakları ve alnın sol tarafında kızarıklık ve veziküler lezyonların gelişmesi üzerine, herpes zoster ön tanısıyla Dermatoloji Kliniğine yatırılarak İV olarak asiklovir 3×500 mg başlanmıştı. Bir gün sonra diplopi, ajitasyon ve oryantasyon bozukluğu gelişen hasta, kliniğimizle konsülte edildi. Bilinci kapalı olan hastanın yüzde alnın sol yarısında frontotemporal alana doğru yayılan ve gözkapağını içine alan hiperemik zeminde yer yer krutlanmış veziküler lezyonlar mevcuttu. Herpes zoster ophthalmicus ve varisella zoster virusu (VZV) ensefaliti ön tanısıyla kliniğimize nakledilen hastanın asiklovir dozu 3×750 mg olarak değiştirildi. Beyin-omurilik sıvısı (BOS)’nda 150/mm3 lökosit (%90 lenfosit) ve silme eritrosit saptandı. Protein 2149 mg/dl, glukoz 37 mg/dl ve eşzamanlı kan glukozu 72 mg/dl idi. Gram ve Ehrlich-Ziehl-Neelsen boyamasında mikroorganizma görülmedi. Hastanın BOS ve kan kültüründe üreme olmadı. BOS’ta Mycobacterium tuberculosis yönünden polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve Brucella standard tüp aglütinasyon testi negatifti. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de, bilateral periventriküler beyaz cevherde yaygın, FLAIR sekanslarında hiperintens nodüler sinyal değişiklikleri, kortikal sulkus ve fisürlerde derinleşme, bilateral frontal bölgelerde 14 mm kalınlığa ulaşan subdural koleksiyon ve T1 ağırlıklı görüntülerde sağda 5 mm kalınlıkta hiperintens akut-subakut hemorajiyi düşündüren değişiklikler vardı. Difüzyon MRG’de beyin sapı, serebellum ve bilateral serebral hemisferlerde sitotoksik ödemle uyumlu difüzyon kısıtlaması saptanmadı. Beyin ve Sinir Cerrahisi konsültasyonunda koleksiyon kortikal atrofiye bağlandı ve antiödem tedavi önerildi. Hastaya deksametazon 4×4 mg İV başlandı; iki günde bir yarı doza düşürülerek 6 gün süreyle uygulandı. Antiviral tedavisinin 7. gününden itibaren hastanın genel durumu düzeldi. Bilinci açıldı; kooperasyon ve oryantasyonu düzeldi ve cilt lezyonları geriledi. BOS’ta PZR ile VZV DNA pozitif olarak saptanan hastanın asiklovir tedavisi 21 güne tamamlandı ve şifayla taburcu edildi.Cite this article as
: Büyükdemirci A, Yüksekkaya E, Cesur S, Kaya-Kılıç E, Ataman-Hatipoğlu Ç, Kınıklı S. [Encephalitis following herpes zoster ophthalmicus]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 157-60. Turkish.