Amaç: Hem kronik hepatit B (KHB) hem de hepatosteatoz karaciğerde nekroinflamasyona yol açabilir. Bu nedenle hepatosteatozun varlığı antiviral tedavinin etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu çalışmada karaciğer yağlanmasının KHB’de entekavir (ETV) ve tenofovir (TDF) alan hastalarda virolojik yanıta etkisinin değerlendirilmesini amaçladık.

Yöntemler: Çalışma retrospektif olarak planlandı. Yirmi dokuz farklı merkezde, Ocak 2012-Haziran 2017 tarihleri arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniklerinde KHB tanısıyla antiviral tedavi verilen tüm hastalar hastane dosyası kayıtları incelenerek tarandı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 1069 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 650’si TDF, 419’u ETV tedavisi almaktaydı. TDF tedavisi alanlarda steatoz olan hastalarda 48. haftada elde edilen virolojik yanıt oranı daha yüksekti (p=0.029). ETV tedavisi alan hastalarda steatoz olmayan hastalarda 24. ve 48. haftadaki virolojik yanıt oranı daha yüksekti (p=0.001). Hepatosteatozu olan hastalarda TDF ve ETV tedavilerinin etkinliği karşılaştırıldı ve virolojik yanıt yönünden 48. hafta sonunda virolojik yanıtın TDF grubunda yüksek olduğu tespit edildi.

Sonuçlar: Steatoz, her iki nükleoz(t)id tedavisinin kısa dönemdeki sonuçları bakımından virolojik yanıt üzerinde etkili olsa bile uzun dönemdeki sonuçlar bakımından virolojik yanıtı etkilememektedir. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 265-74.

Cite this article as: Korkmaz P, Demirtürk N, Batırel A, et al. [Effect of hepatosteatosis on the virological response in entecavir and tenofovir therapies]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 265-74. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2