Amaç: Hepatit C virusu (HCV) infeksiyonu olan hastaların yaklaşık %10-16’sında böbrek hastalığı gelişir ve böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda HCV infeksiyonu prevalansı genel popülasyondan yüksektir. Hemodiyaliz (HD) uygulanan HCV-pozitif hastalar, sadece karaciğer komplikasyonları nedeniyle değil, aynı zamanda bu durumun aterojeneze katkısı ve kronik inflamasyona yol açması nedeniyle de HCV-negatif hastalardan yüksek bir ölüm oranına sahiptir. Kronik HCV infeksiyonunda antiviral tedavinin amacı, HCV RNA’yı yok etmek, kalıcı virolojik yanıt (KVY), yani tedavi sonu 3. ayda HCV RNA negatifliği elde etmek ve karaciğer komplikasyonlarını önlemektir. HCV infeksiyonunun tedavisinde doğrudan etkili antiviral (DEA)’ler genel popülasyonda %90’ın üzerinde KVY sağlamıştır. Bu çalışmamızda amacımız DEA ile tedavi edilen HCV ile infekte HD hastalarımızın demografik özellikleri, laboratuvar değerleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Bu retrospektif, tek merkezli, gözlemsel çalışmada İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’nde HD uygulanan hastalar değerlendirmeye alındı. Anti-HCV-pozitif, HCV RNA >15 İÜ/ml olan hastalar, DEA tedavisi kullananlar ve kullanmayanlar olarak ayrıldı. Hastaların, yaş, cinsiyet, HD uygulanma süreleri, laboratuvar değerleri ve uygulanan tedavi protokolleri kaydedildi.

Bulgular: HD ünitesinde takip edilen 289 hastadan %11.4 (33/289)’inin anti-HCV-pozitif olduğu, bu hastaların %63.6 (21/33)’ünün erkek, yaş ortalamasının 50.87±7.18 yıl olduğu ve 84.58±43.44 ay HD tedavisi uygulandığı görüldü. Anti-HCV-pozitif 33 hastanın HCV RNA >15 İÜ/ml olan 18’inden sadece 13’ünün DEA kullandığı görüldü. DEA protokolü olarak paritaprevir/ritonavir-ombitasvir/dasabuvir (PrOD) standard doz tedavisi uygulandığı ve HCV genotip 1a’da tedavi protokolüne ribavirin eklendiği görüldü. Hastaların tümünde KVY sağlandığı tespit edildi. En sık rastlanan yan etki halsizlik ve iştahsızlıktı; ilacın kesilmesini gerektirecek yan etki görülmedi. Tedavi almayan beş hastanın dördünün yabancı uyruklu oldukları için DEA tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanamamıştı.

Sonuçlar: HD hastalarında HCV infeksiyonunun taranmasıyla ve tespit edildiğinde düşük yan etkili ve yüksek KVY'lı tedavi protokollerinin uygulanmasıyla, HCV infeksiyonun kaynak kontrolü ve bu infeksiyona bağlı mortalite ve morbitenin azalması sağlanacaktır.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 39-43.

Cite this article as: Sarı ND, Köse Ş, İnci A. [Results of direct-acting antiviral therapy in chronic hepatitis C patients undergoing hemodialysis]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 39-43. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2