Amaç: Hemodiyaliz hastalarında bakteriyel infeksiyonlar kadar, hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV), insan immün yetmezlik virusu (HIV) gibi kan ve kan yoluyla bulaşan viruslara bağlı infeksiyonlar da önemli problemler arasındadır. Bu çalışmada hemodiyalize giren hastalarda HBV, HCV ve HIV seroprevalansını belirlemeyi, HBV’ye karşı duyarlı olan hastaları tekrar değerlendirmeyi, izole anti-HBc-pozitif olan hastaları belirleyip okült hepatit B açısından taramayı hedefledik.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 18 yaşın üzerinde olan ve hemodiyaliz programında yer alan 124 hasta dahil edildi. HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total, anti-HCV ve anti-HIV tetkikleri yapıldı. İzole anti-HBc-pozitif ve anti-HCV-pozitif olanlarda sırasıyla HBV DNA ve HCV RNA araştırıldı.

Bulgular: Tüm hastalarda HBsAg ve anti-HIV negatifti. Anti-HBs-negatif ve anti-HBs-pozitif hasta sayısı sırasıyla 21 (%16.9) ve 103 (%83.1) idi. Anti-HBc yönünden hastaların 64 (%51.6)'ü negatif, 60 (%48.4)’ı pozitif idi. Anti-HBs-pozitif olanların 50 (%40.3)’sinde anti-HBc antikorları da pozitif bulundu. Bu 50 hastanın HBV infeksiyonunu geçirerek bağışıklık kazandığı kabul edildi. Anti-HBs negatif hastaların 10 (%8)'unda anti-HBc antikoru pozitif bulundu. Tümünde HBV DNA negatif olarak bulunan bu hastalar aşılama programına alındı. Anti-HCV, 120 (%96.8) hastada negatif; 4 (%3.2) hastada pozitifti. Anti-HCV-pozitif hastaların hepsinde HCV RNA negatifti.

Sonuçlar: Hemodiyaliz merkezlerindeki hastaların hepatit ve HIV belirteçleri araştırılmalıdır. HBV'ye duyarlı olarak bulunan hastalar aşılanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 165-7.

Cite this article as: Yüksel E, Kaya Ş, Günay E, Araç E. [Seroprevalence of HBV, HCV and HIV in hemodialysis patients]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 165-7. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2