Amaç: Türkiye’de hepatit E virusu (HEV) ile ilgili epidemiyolojik vaka-kontrol çalışması sayısı azdır. Seroprevalans ve risk faktörü araştırmaları aşı önerilerine yol gösterecektir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi temizlik personellerinde HEV antikorlarını saptayarak, hepatit E için risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma grubuna Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 90 temizlik personeli ve kontrol grubuna 90 adet idari personel alındı. Çalışmaya dahil edilenlerde mikro-ELISA ile HEV IgG ve IgM antikor varlığı araştırıldı. IgG sonucu pozitif çıkanlarda HEV-RNA varlığı araştırıldı. Fekal-oral yolla bulaşan infeksiyonlar için literatürde bilinen ve tahmin edilen risk faktörleri sorgulama formlarında yer aldı. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, oturduğu evin oda sayısı, evdeki kişi sayısı, içme ve kullanım suyu kaynağı, sarılık, ameliyat, kan nakli ve kronik hastalık öyküsü (ilaç kullanımı dahil) ve ortak eşya kullanımı açısından korelasyon analizi yapıldı. Açık uçlu sorularla olası risk faktörü araştırması yapıldı.

Bulgular: Çalışmada anti-HEV IgG 13 (%7.2) kişide pozitif bulundu. Anti-HEV IgM pozitifliği saptanmadı. HEV RNA pozitifliği saptanmadı. Seropozitiflikle 45 yaşın üstünde olmak, beşten fazla kardeşi olmak, evin oda sayısının ikinin altında olması arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.005). Sosyoekonomik durumu kötü olan grupta %18 gibi yüksek bir seropozitiflik bulundu. Seropozitiflikle cinsiyet, sosyoekonomik durum, eğitim durumu, evin oda sayısı, sarılık öyküsü ve içme suyu kaynağıyla arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar yönünden her iki grup arasında bir fark görülmedi.

Sonuçlar: 45 yaş üstünde olmak, kalabalık ve küçük evde yaşamak HEV virusuyla karşılaşma riskini artırmaktadır.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 44-51.

Cite this article as: Çakmak-Topfedaisi Ö, Şener A. [Seroprevalence of hepatitis E in hospital employees and investigation of risk factors]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 44-51. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2