En Çok Okunanlar

Orf, özellikle koyun ve keçilerle ilgilenen çiftçilerde görülen, yüksek düzeyde bulaşıcı ve kendini sınırlayan bir infeksiyon hastalığıdır. Etken, Poxviridae ailesinin Parapoxvirus cinsinden çift iplikli bir DNA virusu olan orf virusudur. Orf, sekonder bakteriyel infeksiyon, lenfadenopati, lenfanjit ve erythema multiforme ile komplike olabilir. Bu yazıda koyun teması sonrası gelişen ve erythema multiforme ile komplike olan iki orf olgusu sunulacaktır.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 317-9.

Cite this article as: Yıldırım MO, Karaşahin Ö. [Two cases of orf complicated with erythema multiforme]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 317-9. Turkish.