Amaç: Bu çalışmanın amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Anket yöntemi kullanılan bu kesitsel çalışma Mayıs 2017’de yapılmıştır. Çalışmaya katılım oranı %96.4’tür.

Bulgular: Çalışmamıza katılan öğrenciler arasında akılcı antibiyotik kullanma terimini duymadığını söyleyenlerin oranı %53.8, antibiyotik duyarlılık testini duymadığını söyleyenlerin oranı %73.9 bulunmuştur. %48.6’sı reçetesiz antibiyotik kullandığını, %24.7’si tavsiye üzerine antibiyotik kullanabileceğini belirtmiştir. Son altı ay içerisinde antibiyotik kullanma oranı %35.1’dir. Son altı ay içinde antibiyotik kullanan öğrencilerin %75.4’ü antibiyotiği doktorun verdiğini, %84.9’u kullandığı antibiyotiğin adını hatırlamadığını, %32.3’ü bu tedavi süresini tamamlamadığını belirtmiştir. Cinsiyetlerine göre tavsiye üzerine antibiyotik kullanma durumları ve antibiyotik duyarlılık testini duyma arasında istatistiksel olarak fark saptanmıştır. Kadın öğrencilerde tavsiye üzerine antibiyotik kullanma oranı %19.3 iken erkeklerde bu oran %30.6’dır. Kadın öğrencilerin %32.1’i antibiyotik duyarlılık testini duymuşken erkeklerin sadece %19.4’ü duymuştur.

Sonuçlar: Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin birer rol model oldukları düşünüldüğünde antibiyotikler konusunda daha fazla farkındalık oluşturulması önemlidir.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 29-35.

Cite this article as: Koçyiğit H, Akgöz AB, Bolat SM, Baykan Z. [Evaluation of the knowledge, attitudes and behaviours of the first-year medical students at Erciyes University about rational antibiotic usage]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 29-35. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2