Özet

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda Ocak 2016 itibariyle kullanılmaya başlanan European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerinin, klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarında, Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)’e göre elde edilen antibiyotik duyarlılık sonuçlarıyla karşılaştırılması ve bu sonuçların bildirimlerimize olası etkilerinin belirlenmesidir.

Yöntemler: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 77 enterokok suşu çalışmaya alınmıştır. Suşların tanımlanmasında manuel yöntemler ve VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemi kullanılmıştır. antibiyotik duyarlılıkları ise her iki rehberin önerileri doğrultusunda standard disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Antibiyotik duyarlılık testlerine göre belirlenen zon çapları, CLSI ve EUCAST kriterlerine göre değerlendirilmiş ve istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Her iki rehbere göre yapılan değerlendirmede, streptomisin (300 µg) ve kinupristin-dalfopristin (15 µg) diskleri arasında suşların antibiyotik duyarlılığı bakımından anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Diğer antibiyotikler (ampisilin, linezolid, norfloksasin, teikoplanin, vankomisin, gentamisin ve nitrofurantoin) arasında ise anlamlı bir fark belirlenmemiştir.

Sonuçlar: Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarının en önemli görevlerinden biri, antibiyotik duyarlılık testlerinin güncel bilgiler doğrultusunda yapılması ve yorumlanmasıdır. Klinisyenlerin de antibiyotik duyarlılık oranlarında EUCAST kriterlerine geçilmesinden kaynaklanabilecek olası değişikliklerin farkında olması gerekmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 35-9.

Cite this article as: Milletli-Sezgin F, Sevim E, Sevim A. [Antibiotic susceptibility of enterococcal strains: comparison of clinical breakpoint interpretations for disk diffusion according to the CLSI and EUCAST]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 35-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2