Özet

Bu yazıda, baş ağrısı ve bilinç bozukluğu gibi belirtileri olan ve ensefalit de dahil olmak üzere çeşitli merkezi sinir sistemi patolojileriyle ayırıcı tanısı gereken bir posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) olgusu sunulmuştur. 36 yaşında kadın, bir hafta önce yaptığı doğumdan birkaç gün sonra başlayan bilinç bulanıklığı, uykuya eğilim ve saçma konuşmayla başvurdu. Ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları yoktu. Vücut sıcaklığı 37.2°C, kan basıncı 150/90 mmHg idi. Lökosit 16 000/mm3 (%89 polimorfonükleer) idi. Beyin-omurilik sıvısı bulguları normaldi. Kontrastsız kraniyal bilgisayarlı tomografide sol oksipital bölgede yaklaşık 5 cm çapında yama tarzında hipodens alanlar dikkati çekti. Yine kontrastsız kraniyal manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde solda daha belirgin olmak üzere bilateral oksipital bölgede ve bilateral bazal gangliyonlar ve capsula interna düzeyinde, aksiyal T2 ağırlıklı görüntülerde kitle etkisi olmayan hiperintens ve aksiyal T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens alanlar izlendi. Hastanın klinik ve nöroradyolojik bulguları birlikte değerlendirildiğinde hastaya PRES tanısı konuldu. Semptomatik tedaviyle izlenen hastanın hipertansiyonu kontrol altına alındı. Yatışının 4. gününde bilinci açılan hastanın yatışının 9. gününde yinelenen kraniyal MR’ında daha önceki lezyonlarında tama yakın regresyon görüldü. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 232-4.

Cite this article as: Aksöz S, Kaya Ş, Çomoğlu Ş, Baykan AH. [A case of posterior reversible encephalopathy syndrome confused with encephalitis].  Klimik Derg. 2018; 31(3): 232-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2