Özet

El-Hurma kanamalı ateşi (AHF) ilkin Suudi Arabistan’da tanımlanmış ve Hac ve Umre için bu ülkeye gelenlerde dikkate alınması gereken sağlık riskleri arasında sayılan yeni bir infeksiyon hastalığıdır. Tanısı konulmuş ilk olgu, Taif yakınlarında küçük bir yerleşim yeri olan el-Hurma’dan gelen bir koyunu kestikten sonra hastalanan bir kasaptır.  El-Hurma kanamalı ateşi virusu (AHFV), Flaviviridae ailesinin Flavivirus cinsindeki, konaklarını memelilerin oluşturduğu keneyle bulaşan virus alt grubu üyesi olan Kyasanur Ormanı hastalığı virusunun bir varyantıdır.  Suudi Arabistan’ın batısında ve güneyindeki erişkin yumuşak ve sert kenelerden izole edilmiştir. Koyun, keçi ve develerle temas etmenin ve çiğ deve sütü içmenin klinik hastalıkla bağlantısı vardır. Suudi Arabistan’daki seroprevalansının %1 olduğu anlaşılmaktadır. AHFV infeksiyonunun Mısır’ın güneydoğusunda Sudan sınırına giden turistlerde de saptanmasıyla coğrafi yayılımının daha geniş olduğu anlaşılmıştır. Kuluçka süresi kene temasından sonra 2-4 gündür.  Hastaların çoğu, özgül olmayan ve benzer ateşli hastalıklardan ayırt edilmesi güç bir klinik tabloyla başvurur. Diğer viral kanamalı ateşlerde de görülebilen gastrointestinal, hepatik ve nörolojik tutulumla birlikte kanama belirti ve bulguları,  ağır formlardaki başlıca klinik özelliklerdir. Hastaneye yatırılmış hastalardaki en önemli laboratuvar bulguları, karaciğer enzimleri, kreatin kinaz ve laktat dehidrogenaz düzeylerinde yükselmeler, trombositopeni ve lökopenidir. Hızlı laboratuvar tanısı, çoğunlukla viremik dönemde plazma ve serumdaki viral RNA’yı belirleyen “real time” RT-PCR’a dayanır. Biyogüvenlik düzeyi 3 ya da 4 olan bir ajan olmasından dolayı, virusun hücre kültüründe ya da henüz sütten kesilmemiş farelerde izolasyonu, rutin olarak yapılmaz. Yakın viruslar arasındaki antijenik çapraz reaksiyonlar, serolojik testleri yorumlarken dikkatli olmayı gerektirir. Son gözlemler,   genel olarak olgu fatalite hızının, çok daha yüksek olan ilk verilerin tersine, %1-2 olduğunu göstermiştir.  İnsandan insana bulaşma bildirilmemişse de, sağlık çalışanlarının, standard önlemleri almaları uygun olur. Yeni kesilmiş hayvanların etlerini hazırlayanların eldiven giymeleri salık verilmiştir. Halen AHF için bir immünoprofilaksi ya da özgül bir tedavi olanağı yoktur.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2