Özet

Amaç: Antibiyotikle tedaviye uyumsuzluk, tedavi başarısızlığı, yan etki artışı, daha yüksek tedavi maliyeti ve antibiyotik direncinin en önemli nedenidir. Bu çalışmada Dursunbey ilçesinde antibiyotikle tedavi uyumsuzluğunu etkileyen faktörlerin araş- tırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve eğitim etkinliklerinin şekillendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Son 3 ay içinde antibiyotik kullanan 129 gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Her bir gönüllüye yüz yüze görüşmeyle toplam 14 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Gönüllülerin yanıtları temelinde kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Veriler iki değişkenli analiz ve lojistik regresyon modeliyle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Antibiyotik kullanımına uyumsuzluk oranı %35 olarak tespit edilmiştir. İki değişkenli analizde kadın cinsiyet, daha kü- çük yaşta olmak, aile sağlığı merkezinde antibiyotik reçete edilmesi, üst solunum yolu yakınmaları için antibiyotik kullanımı, antibiyotik tedavisinin ilk günlerinde iyileştiğini düşünme ve düşük eğitim düzeyinin antibiyotik kullanımına uyumsuzlukla belirgin ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Çok değişkenli analizde “iyileştiğini düşünme” (“Odds ratio”: 5.05) ve kadın cinsiyet (“Odds ratio”: 14.38) antibiyotik kullanımında uyumsuzluğa neden olan bağımsız risk faktörleri olarak tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Antibiyotik kullanma uyumu hekim ve eczacı tarafından tatmin edici ve uygun bilgi verilmesi, hızlı tanı testlerinin kullanılması, üst solunum yolu yakınmalarıyla başvuran her bir hastada antibiyotik gereksiniminin hekimler tarafından doğru bir şekilde değerlendirmesi ve okullar ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde antibiyotiklerle ilgili eğitici aktivitelerin tasarlanmasıyla artırılabilir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2