Amaç: Hepatit A virusu (HAV) sık görülen akut viral hepatit etkenlerinden biri olup özellikle erişkin yaş grubunda akut karaciğer yetmezliği gibi ciddi klinik tablolara yol açabilmektedir. Rehberlerde kronik viral hepatit hasta grubunun HAV serolojilerinin değerlendirilmesi ve duyarlı bireylerin aşılanması önerilmektedir. Bu çalışmada HBsAg pozitiflik oranlarının ülke ortalamasının üzerinde görüldüğü Diyarbakır ilindeki Bismil Devlet Hastanesi’nde takip edilen kronik hepatit B hastalarında anti-HAV IgG seroprevalansının belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Çalışmaya 1 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği'nde takibi yapılan 121 (%57.9)’i erkek ve 88 (%42.1)’i kadın olmak üzere 209 kronik hepatit B hastası dahil edildi. Makro-ELISA (Architect i2000 SR, Abbott, Abbott Park, IL, ABD) test kitleri kullanılarak anti-HAV IgG araştırılmış olan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplamda anti-HAV IgG seroprevalansı %98.6 idi. Anti-HAV IgG seronegatifliği en yüksek oranda %11.8 ile 20 yaş altı grupta gözlenmiş olup bunu 20-29 yaş grubu %1.6 oranla takip etti. 30 yaş ve üzeri grubun tamamında anti-HAV IgG pozitifliği vardı.

Sonuçlar: Kronik hepatit B tanılı erişkin hastalarda anti-HAV IgG pozitifliği yüksek oranda olmakla birlikte, özellikle adölesan ve genç erişkinlerde HAV taramasının yapılması ve duyarlı bireylerin aşılanması gerekmektedir.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 36-8.

Cite this article as: Bekçibaşı M. [Hepatitis A seroprevalence in chronic hepatitis B patients in Diyarbakir, Turkey]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 36-8. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2