Özet

Diyabetik kişilerde ayak yaraları sık görülür ve bunlar sık sık infekte olur. Yumuşak dokuda başlayan infeksiyon, alttaki kemiğe de ilerleyebilir. Bu infeksiyonlar, önemli ölçüde morbiditeye yol açarlar ve alt ekstremite ampütasyonunun da en sık nedenidir. Son yıllardaki çalışmalar, diyabetik ayak infeksiyonlarının tanı ve tedavisinde en uygun yolların neler olduğunu göstermiştir. Bu derlemede son beş yıldaki literatürün (yayımlanmış ve özet halindeki) geniş bir biçimde gözden geçirilmesiyle elde edilen bilgiler sunulmaktadır. İleriye dönük çalışmalarla diyabetik ayak infeksiyonlarının epidemiyolojisi tanımlandığı gibi yaraları derecelendiren ve sınıflandıran yöntemlerin geçerliliği de ortaya konulmuştur.  Bu infeksiyonların yönetimi için klinisyenlere yardımcı olmak üzere son yıllarda yayımlanmış birkaç kılavuz vardır. İnfeksiyonun etyolojik etkenlerinin neler olduğu iyi tanımlanmıştır; epidemiyolojik ve klinik ipuçları da bunların kestirilmesini sağlayabilir.  Çoğul dirençli patojenlerin (özellikle metisiline dirençli Staphylococcus aureus’un) prevalansındaki artış bir kaygı kaynağıdır. Moleküler yöntemler infeksiyonun daha hızlı ve daha duyarlı tanısı için umut vermektedir. Çeşitli çalışmalarla yeni lokal tedaviler kadar gerek sistemik gerekse topik olarak kullanılan yeni antimikrobik ajanların da etkili olduğu gösterilmiştir. Var olan tedavi yaklaşımlarına daha eski ajanların kullanıldığı ileri yöntemler eklemiştir. Birtakım yardımcı tedaviler bazı hastalarda yararlı olabilirse de rolleri henüz kesin değildir. Son analizler diyabetik ayak osteomyelitinin yönetimi için yol gösterici olmuştur. Diyabetik ayak infeksiyonlarının tanı ve tedavisinin en maliyet etkin olarak nasıl yapılacağına ilişkin öğrenilecek daha pek çok şey olmakla birlikte, var olan bilgiyi yaymak ve kanıta dayalı kılavuz önerilerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2