En Çok Okunanlar

Özet

Deri ve yumuşak doku infeksiyonları (DYDİ’ler), hafif bir infeksiyondan yaşamı tehdit eden ciddi nekrotizan infeksiyonlara kadar farklı klinik özelliklerle görülebilmektedir. DYDİ etkenleri, coğrafi özellikler, hastanın immünitesi ve risk faktörlerine göre değişiklikler göstermektedir. Son yıllarda ileri yaştaki ve immünosüprese hasta popülasyonunun artmasıyla birlikte komplike DYDİ’lere daha sık rastlanmaktadır. Bu infeksiyonların yönetimi dirençli mikroorganizmaların artışıyla daha da güçleşmektedir. Bu derlemede, komplike ve komplike olmayan DYDİ’ler, hastaya ait özelliklere ve klinik görünümlerine göre sınıflandırılmış; tanı ve tedavi önerilerine ilişkin son değişiklikler, uluslararası rehberlerin önerilerine göre gözden geçirilmiştir. Ayrıca ülkemizde yapılmış epidemiyolojik çalışmaların olduğu şarbon ve tularemi gibi bazı infeksiyon hastalıkları da kısaca özetlenmiştir.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 200-12.

Cite this article as: Ak Ö, Diktaş H, Şenbayrak S, Saltoğlu N. [Skin and soft tissue infections: Diagnosis and therapy]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 200-12. Turkish.