En Çok Okunanlar

Amaç: Bu çalışmada COVID-19 hastalarına bakan infekte sağlık çalışanlarının temas risk durumlarının belirlenmesi ve hastalık durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: COVID-19 geçiren sağlık çalışanları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalarla olan yakın temasları, kişisel koruyucu ekipman kullanımlarına göre yüksek, orta, düşük riskli veya risksiz temas olarak sınıflandırılmış ve bulaşma düzeyleri değerlendirilmiştir. İnfekte olduktan sonra gelişen semptomlar ve hastalığın ağırlığı belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 82 sağlık çalışanı infekte olmuştur ve sadece %2’sinde yüksek riskli temas vardı. Risksiz temas ise %71’inde saptanmıştır. Başlıca bulaşma kaynağı olarak ise toplum/aile kaynaklı bulaşma saptanmıştır. İnfekte sağlık çalışanlarının %82’sinde en az bir semptom gelişmiştir. Ateş (%65) ve kuru öksürük (%54) en sık görülen semptomlardı. Klinik ağırlıklarına göre %66’sı, hastalığı hafif şekilde atlatmıştı. Yalnızca bir sağlık çalışanı ağır hastalık tablosu gösterdi. COVID-19 saptanan sağlık çalışanlarının tamamı iyileşerek taburcu edilmiştir.

Sonuçlar: Sağlık çalışanlarına COVID-19 bulaşması riski artmıştır. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımının yanında, sosyal ortamlarda da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 230-4.

Cite this article as: Eren E, Çelik İ, Yıldız M, et al. [Evaluation of health care workers with COVID-19]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 230-4. Turkish.