Özet

Amaç: Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) yapılan hastalarda, BK virusu (BKV)’yla ilişkili hemorajik sistit, yaygın ve hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Bu çalışmada, HKHT yapılan çocuk hastalardaki BKV infeksiyonu insidansının araştırılması amaçlanmıştır.Yöntemler
: Çalışmaya Temmuz 2014 ile Temmuz 2015 tarihleri arasında izlenen yaşları 7 ay ve 16 yaş arasında değişen toplam 21 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 19’una alojenik, 2’sine otolog HKHT yapılmıştır. BKV DNA’sının idrar ve kan örneklerinde tespiti için artus® BK Virus RG PCR Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Almanya) kullanılmıştır.Bulgular
: 21 hastanın 10 (%47)’unda BKV infeksiyonu tespit edildi. Hastaların 4 (%19)’ünde BKV’ye bağlı sistit gelişti. Hemorajik sistitin nakilden medyan 23 gün sonra ortaya çıktığı gözlendi. Hemorajik sistit gelişmeden önceki haftada idrarda viral yük >108 kopya/µl bulundu ve prognostik bir gösterge olarak kabul edildi. Buna karşılık kandaki viral yük değerleri sistitin başlangıcından 21-28 gün sonra >104 kopya/µl düzeyine yükseldi. Sistit gelişen vakaların tamamı alojenik HKHT yapılan ve hazırlık rejiminde myeloablatif tedavi (yüksek yoğunluklu rejim) alan hastalardı.Sonuçlar
: HKHT hastalarının BKV infeksiyonu, özellikle virüri yönünden izlenmesi, hemarojik sistit için yüksek risk altındaki hastaların prediktif tanısının konulması ve tedavilerinin daha iyi yönetilebilmesi açısından önemlidir.Cite this article as
: Kaya NN, Bayram İ, Şeflek B, et al. [Investigation of BK virus infections in haematopoietic stem cell transplant recipients].  Klimik Derg. 2018; 31(2): 148-52. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2