Özet

Amaç: Tüberküloz Kontrol Programları (TKP)’nın başarıya ulaşmasında antitüberküloz ilaç direnci önemli bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) güvenilir sonuçların elde edilmesi ve doğru direnç profilinin oluşturulmasında kullanılan İlaç Duyarlılık Testleri (İDT)’nin kalite güvencesinin sağlanmasını vurgulamaktadır. Bu nedenle ülkemizde yürütülen Ulusal Kontrol Programı kapsamında İDT kalite kontrol sisteminin kurulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 2005-2008 yılları arasında 16 gönüllü laboratuvar, iki tur şeklinde bir ön değerlendirme çalışmasına alınmıştır. Katılımcı laboratuvarlara merkezimizden, DSÖ Supranasyonel Referans Tüberküloz Laboratuvarı’ndan uygulama onayı verilen 20 adet suşu içeren panel testler gönderilmiştir.

Bulgular: Laboratuvarların bildirdikleri test sonuçları DSÖ’nün önerilerine göre bir skorlama yapılarak değerlendirilmiştir. Streptomisin (SM), izoniazid (INH), rifampisin (RIF) ve etambutol (EMB) için duyarlılık, özgüllük, yeterlilik ve tekrarlanabilirlik açısından 15 laboratuvardan sadece 1’i %100 başarı elde etmiştir. Laboratuvarlardan birinin ise SM, INH ve RIF için değerleri %100 iken, EMB değerinin ≥ %84.6 olduğu gözlenmiştir. Sadece INH ve RIF için başarı oranı 7 laboratuvarda %100, 1 laboratuvarda ≥%88.8 olarak saptanmıştır. Bir laboratuvar 1. turda INH ve RIF için ≥%60 başarı gösterirken, 2. turda ise bu oranı ≥%75’e yükseltmiştir. Bir laboratuvar ise sonuçlarını merkezimize bildirmemiştir.

Sonuçlar: İDT çalışan laboratuvarların test standardizasyonları ve verimliliklerinin ölçülmesi açısından Dış Kalite Kontrol (DKK) uygulamaları faydalıdır. Bu nedenle İDT çalışan tüm tüberküloz laboratuvarlarının DKK programlarına katılmaları kanun ya da performans uygulamaları ile zorunlu hale getirilmelidir.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2