Özet

Amaç: Uygunsuz antibiyotik kullanımı, giderek artan antibakteriyel direncin yanı sıra yan etki, tedavi başarısızlığı, morbidite, mortalite ve tedavi maliyetinde artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada bir üniversite hastanesindeki antibiyotik kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmanın gerçekleştirildiği gün hastanede yatmakta olan ve antibiyotik kullanan tüm hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, izlendiği servis, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji (İHKM) konsültasyonu ve konsültasyon önerilerine uyum, kullanılan antimikrobiyal ve bu antimikrobiyal için doz, veriliş yolu, kullanım süresi ve kullanım indikasyonları kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışmanın gerçekleştirildiği gün, 1058 hastanın 392 (%37)’si toplamda 609 antimikrobiyal kullanmaktaydı. Antimikrobiyal kullanan hastaların %57’si cerrahi ve dahili yoğun bakım ünitelerinde yatmaktaydı. Hastaların 291 (%74.2)’inde kullanılan antibiyotikler uygunken, 101 (%25.8) hastada en az bir antimikrobiyal uygunsuz olarak kullanılmaktaydı. Dahiliye kliniklerinde uygun antimikrobiyal kullanımı cerrahi kliniklere göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek (%85’e karşılık %65) bulunurken (p<0.001); bu farklılığın İHKM konsültasyonu olmayan hastalarda da var olduğu (%71’e karşılık %48) saptandı (p<0.001). İHKM konsültasyonuna uyulmayan hastalarda en sık uyumsuzluk antimikrobiyal doz uygulamasında görüldü. En yüksek uygun kullanım oranları (%95) Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre EHU olarak gösterilen İHKM uzmanının yazabildiği antimikrobiyallerde olup en düşük uygun kullanım oranları (%52) kısıtlama olmayan antibiyotiklerin kullanımında görüldü (p<0.001). Profilaksi amacıyla yapılan antimikrobiyal uygulamalarının %69’u uygunsuz bulunurken, profilaksi amacıyla verilenlerin %33’ü, profilaksi gerekmediği halde uygulanmaktaydı. Etkene yönelik antimikrobiyal kullanımında da %6.5 sıklıkta uygunsuzluk saptandı.

Sonuçlar: Akılcı antibiyotik kullanımı direnç gelişiminin engellenmesi ve maliyet azaltılması açısından önemlidir. Çalışmamız sonucunda da görüldüğü üzere kullanılan tüm antimikrobiyaller indikasyon, doz ve yan etki açısından takip edilmelidir ve gerekli iyileştirmeler buna göre planlanmalıdır. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2