Özet

Amaç: Hastanelerde sağlık bakımı sırasında kullanılan kesici ve delici aletler sağlık çalışanlarında yaralanmaya yol açabilmekte ve bu yaralanma kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan patojenler için risk oluşturmaktadır. Bu çalışmayla bir üçüncü basamak göz hastanesinde on iki yıllık verilerin değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2006-Nisan 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarının kesici ve delici alet yaralanmaları retrospektif olarak değerlendirildi. Veriler hastane infeksiyon kontrol komitesi kayıtlarından alındı.

Bulgular: Çalışmamıza 70 (%80.5)’i kadın, 17 (%19.5)’si erkek olmak üzere toplam 87 sağlık çalışanı alındı. En sık riskli temas nedeniyle başvuran sağlık çalışanları hemşire grubu (%39.1) olup bunu temizlik personeli (%33.) ve doktorların (%17.2) izlediği saptandı. Yaralanmaya en sık neden olan ekipmanın, insülin iğnesi (%26.4) ve cerrahi sütür iğnesi (%19.5) olduğu görüldü. Yaralanmaların en çok ameliyathanede (%37.5) gerçekleştiği, bunu servisler (%19.5) ve polikliniklerin (%19.5) izlediği görüldü. Yaralanmanın en çok operasyon (%24.1) ve  damar yolu açma esnasında (%14.9) ve  uygunsuz olarak atılmış biyolojik tehlikesi olan atıklara maruz kalındığı sırada (%18.4) gerçekleştiği saptandı.  Sağlık çalışanlarının %73.5’i koruyucu ekipman kullanıyordu. Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı (%97.7) 6 ay boyunca takip edildi ve büyük bir bölümüne (%87.4) bire bir eğitim verildi. Yaralanan sağlık çalışanlarının hiçbirinin takiplerinde serokonversiyon saptanmadı. Riskli teması olan sağlık çalışanlarının çoğunluğu (%96.5) hepatit B’ye karşı bağışıktı.

Sonuçlar: Çalışmanın cerrahi bir dal hastanesinde yapılmış olması nedeniyle sağlık çalışanlarının çoğu ameliyathanede yaralanmıştı. Uygunsuz olarak bertaraf edilmiş atıklara maruz kalınması önemli bir yaralanma sebebiydi. Yaralanma ve bulaşma riskinin azaltılması için hizmet içi eğitimlere ve aşılamaya gereken önem verilmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 8-12.

Cite this article as: Satılmış Ö, Şahin MN. [Sharps injuries in a tertiary care-eye hospital between 2006 and 2018]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 8-12. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2