Özet

Amaç: Bu çalışmada, bir devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarında HBV, HAV, HCV ve HIV infeksiyonu seropozitifliğinin araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: 2012-2013 yılları arasında hastanemizde çalışan 586 sağlık personeline ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Tarama amacıyla alınan kan örneklerinde HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HAV ve anti-HIV kemilüminesans esasına dayanan “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular: Personelimizin 208 (%35.5)’i erkek, 378 (%64.5)’i kadın olup, yaş ortalaması 35.78±8.76 (minimum 18, maksimum 64) yıldı. Çalışmaya katılan personelimizin 282 (%48.1)’si hemşire, 99 (%16.9)’u doktor, 102 (%17.4)’si temizlik personeli, 47 (%8)’si anestezi teknikeri, 56 (%9.6)’sı laboratuvar teknikeriydi. Personelin 125 (%21.3)’i dahili servislerde, 204 (%34.8)’ü ameliyathanede, 98 (%16.7)’i yoğun bakım ünitelerinde, 70 (%11.9)’i laboratuvarlarda, 61 (%10.4)’i acil serviste, 28 (%4.8)’i diyaliz ünitesinde çalışmaktaydı. Personelimizin 504 (%86)’ünde anti-HBs pozitifliği tespit edilirken, 5 (%0.9)’inde HBsAg pozitifti. Anti-HCV sadece 1 (%0.2) temizlik personelinde pozitif olarak saptandı. Sağlık çalışanlarının hiçbirinde anti-HIV pozitifliğine rastlanmadı. Toplam 152 personelde anti-HAV çalışılmış olup, bunların 109 (%71.7)’unda pozitiflik saptandı. Anti-HBc IgG çalışılan 250 personelimizin 7 (%2.8)’sinde pozitiflik saptandı.

Sonuçlar: HBV, HAV, HCV ve HIV infeksiyonu yönünden risk altında bulunan sağlık çalışanlarının bu viruslar açısından taranarak hepatit B ve hepatit A’ya karşı bağışık olmayanların aşılanmasının sağlanması gerekmektedir. Kan ve temas yoluyla geçen hastalıkların önlenmesi için bütün hastalarda standard infeksiyon kontrol önlemlerine uyulması önemlidir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2