Özet

Amaç: Sağlık çalışanları kesici ve delici alet yaralanmaları sonucunda hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV) ve “human immunodeficiency virus” (HIV) gibi kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan etkenlere bağlı infeksiyonlar açısından mesleki risk altındadır. Bu çalışmada bir ilçenin ikinci basamak hastanesinde kaydedilmiş olan kesici ve delici alet yaralanmalarının analiz edilmesi ve kişisel koruyucu ekipman kullanım oranının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: 2012-2016 yılları arasında Seydişehir İlçe Devlet Hastanesi’nde bildirimi yapılmış kesici ve delici alet yaralanmalarının kayıtları retrospektif olarak analiz edildi. Veriler sayı ve yüzdelik değerler olarak belirtildi.

Bulgular: Beş yıllık sürede yaş ortalamaları 23.5 olan toplam 98 sağlık çalışanında kesici ve delici  alet yaralanması saptanmıştır. Meslek grupları yönünden ilk üçte öğrenci hemşire %67.3, hemşire %17.3 ve temizlik personeli % 8.2 yer alırken, yaralanma sebebi en çok injektör iğne ucu kapatılması %41.9 olarak saptanmıştır. Sağlık personelinin %55.1’inin olay sırasında kişisel koruyucu ekipman kullandığı; en sık (%50) tek kat eldiven tercih ettiği gözlenmiştir. Kaynak hastaların %17.3’ünün serolojik durumu bilinmezken, serolojisi öğrenilenlerden %4.1 HBsAg-pozitif, %2 anti-HCV-pozitif olarak saptanmıştır. Anti-HIV pozitifliği saptanmamıştır. Altı aylık izlem boyunca risk altındaki personelde HBV, HCV ve HIV infeksiyonu gelişmemiştir Yaralanmaya maruz kalanların HBV infeksiyonu yönünden yapılan serolojik incelemelerinde %96.9 oranında immün oldukları gözlenmiştir.

Sonuçlar: Altı aylık izlem sonunda HBV, HCV ve HIV bulaşması olmaması sevindirici olsa da kesici ve delici alet yaralanmalarının önlenmesi için standard önlemlere uyum sağlanması gerekmektedir. Yaralanma meydana gelirse, özellikle hekimler olmak üzere tüm sağlık personeli bildirim yapmalı, takibe alınmalı ve gerekliyse profilaksi uygulanmalıdır.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2