Antifungal kullanımını en iyi düzeye çıkarmak için antifungal yönetimi programları geliştirilmiştir. Bu programların oldukça önemli ve bir o kadar da güç konuları ilaç düzeyi takibi (İDT) ve ilaç-ilaç etkileşimleridir. Antifungal ilaçların İDT gerekçeleri, güvenli ve etkili bir doz-konsantrasyon ilişkisinin olmaması, dar bir terapötik aralığın olması, kabul edilebilir güvenlik ve etkinlik konsantrasyon aralıklarının tanımlanmış olmasıdır. İDT, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol ve flusitozinin klinik kullanımı için önerilmektedir. Flukonazol için İDT yapılması sadece özel durumlarda yararlı olabilir. İsavukonazol için rutin olarak İDT yapılmasıyla ilgili veriler yeterli değildir. Amfoterisin B (AmB) ve ekinokandinler ise İDT ölçütlerini karşılamamaktadır. Antifungal ilaç kullanımı sırasında birçok önemli ilaç-ilaç etkileşimi görülür; çok karmaşık olan bu etkileşimlerin yönetimleri de güçtür. Azollerin sitokrom P450 ve P-glikoprotein enzim sistemlerini inhibisyonu veya indüksiyonu, ilaç etkileşimlerinin çoğundan sorumludur. İtrakonazol ve posakonazolün biyoyararlanımını değiştiren etkileşimler de söz konusudur. AmB formülasyonları, diğer ilaçlarla renal eliminasyonlarını azaltarak etkileşime girer. Ekinokandinlerin ilaç-ilaç etkileşimi gösterme potansiyeli düşüktür. Antifungal tedavinin yönetiminde bireysel yaklaşımın büyük önemi vardır. Tedavi başarısını etkileyen durumlar arasında, hastalığın şiddeti ve immün yetmezliğin derecesi gibi konak faktörleri, primer ilaç direnci ya da tedavi altında direnç gelişmesi gibi etken mikroorganizma faktörleri ve farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler, toksisite, ilaç-ilaç etkileşimleri, infeksiyon bölgesinde düşük konsantrasyon gibi ilaca ait faktörler yer almaktadır. Başlanan antifungal tedaviye yanıt alınamayan her hastada bu faktörler dikkatle gözden geçirilmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 177-86.

Cite this article as: Memişoğlu F. [Challenges in antifungal therapy: therapeutic drug monitoring, drug-drug interactions and approach to failure after primary therapy]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2):177-86. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2