Özet

Amaç: Seroloji/ELISA Laboratuvarına HIV infeksiyonu kuşkusuyla ya da kan donörü taraması veya ameliyat öncesi serolojik tarama amacıyla anti-HIV-1/2 testi yaptırmak üzere başvuran ya da kanları gönderilen olguların, ELISA ve Western-Blot (WB) test sonuçlarını ve özellikle HIV’e spesifik seropozitif band dağılımlarını retrospektif olarak irdelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Anti-HIV-1/2 antikorları rutin olarak ELISA yöntemiyle ve ikinci bir yöntem olarak mikropartikül enzim immünoessey (MEIA) ile araştırılmıştır. Anti-HIV-pozitif bulunan serumların doğrulaması WB yöntemiyle yapılmıştır. 

Bulgular: Retrospektif olarak beş yıllık dönemde incelenen 85 881 olgunun 84 164 (%98)’ünü, kan donörü ve ameliyat öncesi rutin serolojik inceleme istenenler; 1717 (%2)’sini ise HIV infeksiyonu kuşkusu olanlar oluşturmaktadır. Kan donörü olan ve ameliyat öncesi taranan 84 164 kişinin 5 (%0.006)’i anti-HIV-1/2 pozitif, bu beş seropozitif hastanın da biri WB pozitif bulunmuştur. HIV infeksiyonu kuşkulu 1717 kişinin 72 (%4.2)’sinde anti-HIV-1/2 seropozitifliği belirlenirken, WB bu 72 kişinin 56’sında HIV-1 ile ilişkili, birinde ise HIV-2 yönünden pozitif olarak belirlenmiştir.

Sonuçlar: Merkezimizden beş yıllık dönemde retrospektif olarak elde ettiğimiz anti-HIV-1/2 ve WB seroprevalans sonuçları, ülkemizden bildirilen diğer çalışmalarınkine yakın oranlarda bulunmuş; HIV’le ilişkili bulaşma yollarının dağılımı da dünyadan ve ülkemizden bildirilenlerinkine uyum göstermiştir. Bu retrospektif değerlendirmede ülkemizde bildirimi nadir olan bir HIV-2 olgusunun da yer alması, özellikle küreselleşmenin yansımalarından dolayı HIV-1 pandemisinin yanı sıra HIV-2 infeksiyonlarına karşı da dikkatli olunmasını işaret etmektedir.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2