Özet

Amaç: Bu çalışmada, akut gastroenterit ön tanısıyla hastaneye başvuran hastalardan alınan dışkı örneklerinde rotavirus ve adenovirus antijenlerinin araştırılması ve bunların cinsiyete, yaşa ve mevsimlere göre dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen 6525 dışkı örneği rotavirus açısından, 6242 örnek ise adenovirus açısından incelenmiştir. Rotavirus grup A ve adenovirus serotip 40 ve 41 antijenleri immünokromatografik testle araştırılmıştır.

Bulgular: Araştırılan örneklerin 438 (%6.7)’inde rotavirus, 80 (%1.3)’inde adenovirus antijeni tespit edilmiştir. Rotavirus antijeni tespit edilen hastaların 240 (%55)’ı, adenovirus antijeni tespit edilen hastaların 50 (%62.5)’si erkekti. Rotavirus pozitifliği en çok 13-24 aylık hastalarda, adenovirus en yüksek olarak 0-12 aylık hastalarda tespit edilmiştir (p<0.05). Mevsimlere göre dağılım incelendiğinde rotavirus pozitifliğinin ilkbahar ve kış aylarında, adenovirus pozitifliğinin yaz ve sonbahar aylarında arttığı gözlenmiştir (p<0.001).

Sonuçlar: Bu çalışmaya göre viral gastroenterit etkenleri 0-2 yaş arası çocuklarda daha sık gözlenmiştir. Özellikle bahar aylarında rotavirus ve adenovirus infeksiyonlarının arttığı saptanmıştır. Akut gastroenteritli hastaların tanısında viral etkenlerin saptanmasının hem erken tanı ve semptomatik tedavi olanağı sağlayacağı hem de ampirik antibiyotik kullanılmasını önleyeceği kanısındayız. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 67-70.

Cite this article as: Varışlı AN, Tekin S, Bıçak İ. [How much trouble rotavirus and adenovirus  cause in patients with acute gastroenteritis?: Four-year results]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 67-70. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2