Amaç: Okült hepatit B (OHB), HBsAg-negatif kişilerde hepatit B virusu (HBV) genomunun karaciğer ve/veya serumda tespit edilmesi olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızın amacı, ailesinde kronik HBV infeksiyonu bulunanlarda OHB’nin durumunu tespit etmektir.

Yöntemler: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği’ne 2015-2016 yılları arasında başvurarak yapılan tetkiklerine göre HBsAg-negatif olan ancak ailesinde (anne, baba, eş, kardeş ve çocuk) kronik HBV infeksiyonu bulunan 327 kişi (18 ve üstü yaşta) çalışmaya dahil edildi. Bu kişilerin serumlarında, ELISA yöntemiyle HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgG; gerçek zamanlı (“real time”) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle, serum HBV DNA düzeyleri araştırıldı.

Bulgular: Araştırmaya alınan 327 olgunun 168 (%51.4)’i kadın, 159 (%48.6)’u erkekti. Olguların sadece 6 (%1.8)’sında HBV DNA pozitifliği saptandı. Anti-HBc IgG 110 (%33.6) ve anti-HBs 193 (%59) olguda pozitifti. Çalışmaya alınan olguların aile bireylerindeki kronik HBV infeksiyonu varlığı değerlendirildiğinde; 53 (%16.2)’ünün annesinde, 60 (%18.3)’ının babasında, 84 (%25.7)’ünün kardeşinde, 103 (%31.5)’ünün eşinde, 14 (%4.3)’ünün çocuğunda ve 13 (%4.0)’ünün ailesinde birden çok kişide kronik HBV infeksiyonu saptandı. HBV DNA pozitifliği saptanan 6 olgunun 3’ünün eşinde ve 1’er olgunun da babası, kardeşi ve çocuğunda hepatit B öyküsü vardı.

Sonuçlar: Aile bireylerinde OHB sıklığının düşük olması ve HBV DNA tetkik maliyetinin yüksek olması nedeniyle aile içi OHB taramasının gerekli olmadığı görüşüne varılmıştır. Bunun yerine hem toplum sağlığı hem de maliyet düşünüldüğünde, yeni olguların ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla aile bireylerine HBV bulaşma yolları, klinik önemi ve alınabilecek önlemlere yönelik eğitimlerin verilmesi daha uygun gözükmektedir. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 245-9.

Cite this article as: Ersöz-Acar B, Sünnetçioğlu M, Parlak M. [Investigating occult hepatitis B in individuals with family history of chronic hepatitis B virus infection]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 245-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2