Özet

Amaç: Çalışmamızda, aile hekimlerinin insan papilloma virusu (HPV) ve zona aşıları hakkındaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma 5. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi (19-23 Kasım 2014, Antalya)'nde, 263 aile hekimine yüz yüze anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Veriler STATA 9.0 istatistik programıyla analiz edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların 234 (%89.3)’ü HPV aşısı hakkında bilgi sahibidir ve bunların 156 (%59.5)’sı HPV aşısını hastalarına önermektedir. HPV aşısının reçete edilmemesinin en büyük nedeni (%50.3) pahalı olmasıdır. Aşı hakkında bilgi sahibi olunmasının hastalara HPV aşısının önerilmesiyle ilişkili olduğu bulunmuştur (p<0.001). HPV aşısı hakkında bilgi sahibi olanların (p=0.006) ve 40 yaşın üzerindeki hekimlerin (p=0.016) daha sık HPV aşısı reçete ettiği saptanmıştır. Anket formu uygulanan katılımcıların 157 (%59.7)’si zona aşısı hakkında bilgi sahibidir ve 161 (%65.7)’i hastalarına zona aşısı önermeye olumlu bakmaktadır. Çok değişkenli analize göre aşı hakkında bilgi sahibi olma (p=0.043), kadın olma (p=0.03), 40 yaşın üzerinde olma (p=0.007), kendisinin veya bir yakınının zona geçirmiş olması (p=0.006) hekimlerin hastalarına zona aşısı önermesiyle ilişkili bulunmuştur.

Sonuçlar: HPV ve zona aşılarını önermede ve HPV aşısını reçete etmede temel belirleyici aile hekimlerinin bu konulardaki bilgi düzeyleridir. HPV ve zona aşılarının indikasyonlu hastalara önerilmesi için, aile hekimlerinin bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2