Özet

Yumuşak doku infeksiyonlarına sıklıkla streptokoklar veya stafilokoklar neden olur. Nadir olarak travma sonrası kontamine su ve toprakla derinin teması sonucunda Aeromonas cinsi bakterilere bağlı olarak da deri ve yumuşak doku infeksiyonu gelişebilmektedir. Yetmiş beş yaşındaki kadın diyabetik hasta alt bacakta şişlik, ağrı, kızarıklık, akıntılı yara ve ısı artışı şikayetleriyle infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurdu. Hastanın trafik kazası sonrası gelişen cilt deformitesi olduğu ve 2 hafta önce kaplıcaya gitme hikayesi olduğu öğrenildi. Hastanın başvuru anında, sağ alt ekstremitesinde, lenfanjit, kızarıklık, büllöz lezyonları ve pretibial ödem tespit edildi. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 18 300/mm³ (%87 nötrofil), eritrosit sedimantasyon hızı  57 mm/saat, C-reaktif protein 26.1 mg/dl, hemoglobin 10.3 mg/dl, albümin 2.3 gr/dl olarak bulundu. Alt ekstremite venöz Doppler incelemesinde vasküler patoloji saptanmadı. Yapılan yüzeyel yumuşak doku ultrasonografisinde, cilt ve cilt altı kalınlığında belirgin artış, sağ alt bacakta 3×5 cm’lik apseyle uyumlu sıvı koleksiyonu ve selüliti destekleyen bulgular saptandı. Yatışının 2. gününde drene edilen apsenin kültüründe Aeromonas hydrophila üredi. Üreyen suş penisilin, ampisilin ve sefazoline dirençli iken, trimetoprim-sülfametoksazol, siprofloksasin, ikinci ve üçüncü kuşak sefalosporinlere karşı duyarlı olarak tespit edildi. Hastanın tedavisi siprofloksasin 2×400 mg İV ve seftriakson 2×1 gr İV olarak yeniden düzenlenerek toplamda 14 güne tamamlandı. Hasta 16 gün yatıştan sonra şifayla taburcu edildi. Bu olgu sunumunun da gösterdiği gibi, derinin travma sonrasında kontamine su ve toprakla teması sonrasında gelişen bir selülit tablosu karşısında, Aeromonas infeksiyonu olasılığına karşı dikkatli olmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 99-101.

Cite this article as: Alkan-Çeviker S, Günal Ö, Kılıç SS. [Cellulitis and abscess caused by Aeromonas hydrophila: a case report]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 99-101. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2