Özet

Amaç: Bu çalışmayla, endemik bölgeye seyahat öyküsü olmasa da Adıyaman ilinde Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) olan hastalarla karşılaşılabileceğine ilk kez dikkat çekmek istedik.

Yöntemler: Mayıs 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne yatırılarak KKKA tanısı konulmuş, kırsal bölgede yaşayan ve ateşi olan beş hasta değerlendirildi. KKKA virusu RNA’sı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’yla, IgM antikorları “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) yöntemiyle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı’nda saptandı.

Bulgular: Bir hastada yatırıldıktan sonra yapılan fiziksel inceleme sırasında inguinal bölgede kene saptandı. Diğer hastalardan üçünün öyküsünde kene tutunması saptanırken bir olguda kene tutunması öyküsü yoktu. Tüm hastalara destek tedavisi uygulandı. İki hastaya kanama ve trombositopeni nedeniyle taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu da verildi. Hastalar şifayla taburcu edildi.

Sonuçlar: Ülkemizde KKKA olgularının sık görüldüğü aylarda acil servise ateşle başvurmuş kırsal bölgede yaşayan hastalarda, klinik tabloyu açıklayacak herhangi bir neden bulunamadığında, öykünün derinleştirilmesine ve fizik muayeneye daha fazla önem verilmelidir. Hastaların saçlı derileri, kasık bölgeleri ve koltuk altları, kene tutunması açısından dikkatle incelenmelidir. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 142-5.

Cite this article as: Sayıner HS, Şahin MS, Bıyık M, Selçuk MY, Aksöz S, Öznas O. [Crimean-Congo haemorrhagic fever cases without travel history to endemic areas in Adıyaman]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 142-5. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2