Amaç: İnsan bağışıklık yetmezliği virusu/edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu (HIV/AIDS), küresel toplumun karşılaştığı en önemli sağlık, sosyal ve güvenlik sorunlarından biridir. 2014'te Birleşmiş Milletler HIV/AIDS ortak programı (UNAIDS) küresel antiretroviral tedavi (ART) programı için yeni bir hedef önermiştir. “90-90-90” olarak bilinen bu yeni hedef, 2020’ye gelindiğinde, HIV ile infekte tüm hastaların %90'ının HIV serolojilerini bilmesini, HIV infeksiyonu tanısı alan tüm hastaların %90'ının ART alıyor olmasını ve ART alan tüm hastaların %90'ında viral baskılanmanın sağlanmasıdır. Çalışmamızın amacı, kliniğimizin HIV/AIDS kohortu verilerinin bu hedefler bağlamında değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, 2005-2018 yılları arasında takip edilen HIV ile infekte hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Kliniğimizde çalışma süresi aralığında 336 HIV ile infekte hasta izlendi. Bu hastaların 284 (%84.5)’ü erkekti. Hayatta olan 317 hastadan 240 (%75.7)’ı poliklinikte son altı ay içinde en az bir kez muayene olacak şekilde takipteydi ve 239 (%75.3)'u ART almaktaydı. ART alan 239 kohort hastasının en son takibindeki laboratuvar değerlerine göre, virolojik baskılanmanın 206 (%86.1) hastada gerçekleştiği saptandı. ART alan hastalardan saptanabilir viral yüke sahip 33 hastanın analizinde, 11 hastanın 6 aydan daha kısa bir süredir ART aldığı, 8 hastanın ilaçlarını düzenli kullanmadığı ve bir hastanın tetkik sonucunun olmadığı görüldü.

Sonuçlar: Hizmet verdiğimiz hasta grubu kapsamında “90-90-90” hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu tespit etsek de ülke çapında verilerin derlenmesi ve toplumda tüm HIV ile infekte hastaların tespit edilmesine yönelik tarama programlarının uygulanması bu hedeflere ulaşmak için yol gösterici olacaktır.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 67-70.

Cite this article as: Bilek HC, Deveci A, Aksakal-Tanyel E. [HIV/AIDS cohort evaluation of a single center in the context of “90-90-90” targets]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 67-70. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2