ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Popüler Makaleler
Yenidoğan Sepsisinin Karar Sürecinde Solübl CD14 ve Yüksek Duyarlı C-Reaktif Proteinin Rolü
(Klimik Dergisi 2012; 25: 63-66)
DOI: 10.5152/kd.2012.18
2211 kez görüntülendi
HIV İnfeksiyonu ve Antiretroviral Tedavinin Osteopeni Gelişimine Etkileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 51-57)
DOI: 10.5152/kd.2012.16
2159 kez görüntülendi
Morganella morganii’ye Bağlı Gelişen Beyin Apsesi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 81-83)
DOI: 10.5152/kd.2012.22
2086 kez görüntülendi
Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Personelinin El Hijyeninde Beş İndikasyona Uyumu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 17-20)
DOI: 10.5152/kd.2013.05
2034 kez görüntülendi
Fosfomisin ve Bazı Antimikrobiyal Ajanların Üriner Escherichia coli İzolatlarına In Vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 77-80)
DOI: 10.5152/kd.2012.21
2030 kez görüntülendi
Fülminan Hepatit B Tedavisi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 2-11)
DOI: 10.5152/kd.2013.13
1985 kez görüntülendi
Tanıda Güçlük Yaşanan Bir Gıda Botulizmi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 84-86)
DOI: 10.5152/kd.2012.23
1925 kez görüntülendi
Hatay Yöresinde Kene Kaynaklı Lyme Borelyozu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2012; 25: 58-62)
DOI: 10.5152/kd.2012.17
1900 kez görüntülendi
Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonu Tanısı Alan Yaşlı Hastalarda İdrar Kültürü Sonuçlarının ve Ampirik Antibiyotik Tedavisi Yaklaşımının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 71-76)
DOI: 10.5152/kd.2012.20
1888 kez görüntülendi
Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Mikrobiyolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 9-12)
DOI: 10.5152/kd.2013.03
1882 kez görüntülendi
Kinolon Tedavisine Klinik Olarak Yanıt Alınamayan Bir Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 87-90)
DOI: 10.5152/kd.2012.24
1854 kez görüntülendi
Sağlık Çalışanlarında Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, Difteri, Tetanos ve Hepatit B Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 26-30)
DOI: 10.5152/kd.2013.07
1791 kez görüntülendi
Akut Gastroenteritli Olgularda Rotavirus ve Enterik Adenovirus İnfeksiyonlarının Sıklığının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 13-16)
DOI: 10.5152/kd.2013.04
1785 kez görüntülendi
Gebelikte Kronik Hepatit B Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 12-19)
DOI: 10.5152/kd.2013.14
1771 kez görüntülendi
Bakteriyel Menenjitli Çocuklarda Tedavi Öncesi ve Sonrası S-100B ve Oksidatif Durumun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 67-70)
DOI: 10.5152/kd.2012.19
1766 kez görüntülendi
Akut Karın ve Pansitopeniyle Seyreden Bir Salmonella typhi Mezenter Lenfadeniti Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 37-39)
DOI: 10.5152/kd.2013.10
1745 kez görüntülendi
Designing Novel Antibacterials: Application of Omics Science
(Klimik Dergisi 2013; 26: 2-8)
DOI: 10.5152/kd.2013.02
1718 kez görüntülendi
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniği’ndeki İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 21-25)
DOI: 10.5152/kd.2013.06
1705 kez görüntülendi
Sekelsiz İyileşen Hiç Aşılanmamış Bir Tetanos Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 31-33)
DOI: 10.5152/kd.2013.08
1673 kez görüntülendi
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Stenotrophomonas maltophilia’ya Bağlı Peritonit
(Klimik Dergisi 2013; 26: 40-42)
DOI: 10.5152/kd.2013.11
1635 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019