ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Hatay Yöresinde Kene Kaynaklı Lyme Borelyozu Seroprevalansı
1 Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sinop, Türkiye  
2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Burdur, Türkiye  
3 Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye  
Klimik Dergisi 2012; 25: 58-62
DOI: 10.5152/kd.2012.17
Anahtar Kelimeler: Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi, kene kaynaklı hastalıklar.
Özet

Amaç: Kene tutunması vakalarına son yıllarda artan sıklıkla rastlanan Hatay yöresinde kene kaynaklı Lyme borelyozu varlığının saptanması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Kenelerin aktif olduğu Nisan-Ekim ayları arasında Hatay il merkezinde ve ilçelerinde yaşayan ve kene tutunması öyküsü olan 65 bireyden, kene temasının üzerinden en az 6 hafta geçmiş olması göz önünde bulundurularak alınan kan örneklerinde ELISA yöntemiyle Borrelia burgdorferi IgG ve IgM antikorları araştırılmıştır. Daha önce keneyle hiç karşılaşmamış olduğunu belirten 105 birey, kontrol grubunu oluşturmuştur. 

 

Bulgular: IgM antikorları, kene tutunması öyküsü olan 65 bireyin 45 (%69.2)’inde pozitif ve 5 (%7.7)’inde negatifken, kene tutunması öyküsü olmayan 105 bireyin 1 (%0.95)’inde pozitif bulunmuştur. Ayrıca, kene tutunması olanlardan 15 (%23.1)’inin, olmayanlarınsa 70 (%66.7)’inin gri zonda oldukları saptanmıştır. 

 

Sonuçlar: Hatay yöresinde farklı sağlık birimlerine başvuran risk altındaki her birey için yapılacak tanısal testler aşamasında, Lyme hastalığının da düşünülmesi gerekmektedir. Kene tutunması öyküsü olan kişilerin akut/kronik Lyme hastalığı olgularına dönüşüp dönüşmedikleri izlenmeli ve Lyme hastalığının prevalans ve insidansının gerek ülkemizde gerekse bölgemizde kesin olarak belirlenmesini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 19.09.2019