ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Akut Karın ve Pansitopeni Tablosu ile Seyreden Bruselloz
(Klimik Dergisi 2008; 21: 31-33)
İnfeksiyon Yönüyle Erythema Multiforme ve Stevens-Johnson Sendromu: On Olgunun İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 92-94)
Akut Karın ve Pansitopeniyle Seyreden Bir Salmonella typhi Mezenter Lenfadeniti Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 37-39)
DOI: 10.5152/kd.2013.10
Üç Komplike Orf Olgusu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 90-92)
DOI: 10.5152/kd.2017.22
Özgün Araştırma
Çocuklarda Tifo: 30 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 28-30)
DOI: 10.5152/kd.2012.08
Tifo: 40 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 21-24)
Erythema Multiforme ile Komplike Olmuß Bir Orf Olgusu
(Klimik Dergisi 2000; 13: 39-40)
Tifo Tedavisinde Kloramfenikol ve Siprofloksasinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 1999; 12: 27-31)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 19.09.2019