ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Derleme
Toplum Kökenli Pnömoniler
(Klimik Dergisi 2007; 20: 3-16)
Biyofilmler ve Yabancı Cisim İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2008; 21: 79-86)
Özgün Araştırma
Semptomatik Üriner Sistem İnfeksiyonu Olan Hastalardaki Üropatojenler ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları
(Klimik Dergisi 2008; 21: 112-117)
Kadınlarda Yineleyen Üriner Sistem İnfeksiyonları ve Antibiyotik Direncindeki Değişiklikler
(Klimik Dergisi 2007; 20: 77-82)
Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonu Tanısı Alan Yaşlı Hastalarda İdrar Kültürü Sonuçlarının ve Ampirik Antibiyotik Tedavisi Yaklaşımının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 71-76)
DOI: 10.5152/kd.2012.20
Çoğul Antibiyotik Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Tigesiklin Duyarlılık Oranlarının E-Test® Yöntemiyle Araştırılması
(Klimik Dergisi 2009; 22: 48-51)
Bir Üniversite Hastanesindeki Antibiyotik Kullanımının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 109-113)
DOI: 10.5152/kd.2014.31
Pseudomonas Cinsi Bakterilerde İsepamisin Direncinin Araştırılması ve Diğer Aminoglikozid Dirençleriyle Karşılaştırlıması
(Klimik Dergisi 2005; 18: 41-44)
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Beta-Hemolitik Streptokokların Gruplandırılması ve Antibiyotiklere Direnci
(Klimik Dergisi 2003; 16: 118-120)
Sivas Bölgesinde Hastalık Etkeni Pnömokoklarda Direnç
(Klimik Dergisi 2002; 15: 46-48)
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterik Bakterilerin Antibiyotiklere Direnç Durumu
(Klimik Dergisi 2002; 15: 25-28)
0-5 Yaş Grubu ǂocukların Boğaz KüŸltüŸrlerinde Haemophilus influenzae Sıklığı
(Klimik Dergisi 2000; 13: 54-57)
Yoğun Bakım Biriminde En Sık İzole Edilen Gram-Negatif Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 65-68)
Gram-Negatif Bakterilerde Aminoglikozid Direnç Mekanizmaları
(Klimik Dergisi 1998; 11: 50-52)
Bölgemizdeki Streptococcus pneumoniae Suşlarının Bazı Antibiyotiklere Direnç Durumu
(Klimik Dergisi 1999; 12: 13-15)
Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter Kökenlerinde Antibiyotik Direnci ve IMP-1, IMP-2, VIM-1, VIM-2 Tipi Metallo-β-Laktamazların Araştırılması
(Klimik Dergisi 2015; 28: 23-27)
DOI: 10.5152/kd.2015.05
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019