ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Sepsisi Taklit Eden Bir DRESS Sendromu Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 132-134)
DOI: 10.5152/kd.2011.33
Splenektomi Sonrası Sepsis
(Klimik Dergisi 2010; 23: 64-66)
DOI: 10.5152/kd.2010.19
Neisseria elongata subspecies nitroreducens'in Neden Olduğu Sepsis Olgusu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 162-163)
Kingella kingae Sepsisi: Bir Olgu Sunusu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 164-164)
Neonatal Suçiçeği Vakası - Salmonelloz Ön Tanısı ile İzlenen Bir Tifoidal Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2000; 13: 111-112)
Derleme
Bakteriyel İnfeksiyonlarda ve Sepsiste Biyobelirteçler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 96-102)
DOI: 10.5152/kd.2015.20
Özgün Araştırma
Yenidoğan Tetanosu: 21 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 73-75)
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kan Kültürlerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 120-124)
DOI: 10.5152/kd.2018.29
Ürolojik Girişim Sonrası İzlemde Sepsis Gelişiminin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 25-27)
Travma Nedeniyle Acil Cerrahi Yoğun Bakım Biriminde Yatan Hastalarda Hastane Kökenli İnfeksiyonun Erken Tanısında Serum İnterlökin-6 ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 63-66)
Sepsis Olgularında Prokalsitonin, TNF-a ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 21-24)
Kan Kültürlerinde Üreme Saptanan 380 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 25-30)
Yenidoğan Yoğun Bakım Biriminde Klebsiella pneumoniae Kolonizasyonunun Araştırılması
(Klimik Dergisi 2003; 16: 73-78)
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyel İnfeksiyonların Tanısal ve Prognostik Bir Göstergesi Olarak Prokalsitoninin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 24-30)
DOI: 10.5152/kd.2011.05
Sepsisli Hastalarda Prokalsitoninin Prognostik Değeri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 31-35)
DOI: 10.5152/kd.2011.06
Akut Brusellozlu Hastalarda Akut Faz Reaktanlarının Düzeyi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 48-50)
DOI: 10.5152/kd.2010.15
Yenidoğan Sepsisinin Karar Sürecinde Solübl CD14 ve Yüksek Duyarlı C-Reaktif Proteinin Rolü
(Klimik Dergisi 2012; 25: 63-66)
DOI: 10.5152/kd.2012.18
Sepsisli Hastaların Kanında Etken Üretilmesinin Maliyet Üzerine Etkisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 132-135)
DOI: 10.5152/kd.2019.31
Gebelikteki Anti-HIV Pozitifliği Yenidoğanda HIV Profilaksisini Gerektirir mi?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 210-213)
DOI: 10.5152/kd.2018.51
Duyuru
“Sağlık Bakımında Sepsisi Önlemek Elinizde”; 5 Mayıs 2018 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün YAŞAM KURTARIN: Elinizi Temizleyin Kampanyası
(Klimik Dergisi 2018; 31: 2-3)
DOI: 10.5152/kd.2018.03
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 19.09.2019