ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Hepatit C: Güncel Durum
(Klimik Dergisi 2009; 22: 37-37)
HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 18-20)
Escherichia coli Bakteriyemisi Olan Olguların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 109-111)
Osteoartiküler Brusellozlu Hastaların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 28-33)
Alkol Bağımlılığı ve İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2004; 17: 169-172)
Brusellozlu Hastalarda Farklı Tedavi Kombinasyonlarına Bağlı Yan Etkilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 205-208)
İnsan Kaynaklı Brucella İzolatlarının Tip-Biyotip Tayini ve Epidemiyolojik Olarak İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 103-106)
Brusellozun Tanı ve Takibinde Serum Aglütinasyon Testi ve “Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” Yönteminin Yeri
(Klimik Dergisi 2004; 17: 107-112)
Gebelikte Kronik Hepatit B Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 12-19)
DOI: 10.5152/kd.2013.14
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 2-18)
DOI: 10.5152/kd.2014.26
Pegile İnterferon, Ribavirin ve Telaprevir Tedavisi Altında Gelişen HCV NS3 İnhibitörü Çapraz Direnci
(Klimik Dergisi 2015; 28: 92-94)
DOI: 10.5152/kd.2015.18
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 31.07.2019