ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Pnömokoklar, Viridans Grubu Streptokoklar ve Penisiline Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2012; 25: 1-1)
DOI: 10.5152/kd.2012.01
HIV İnfeksiyonunda Kırık Riski
(Klimik Dergisi 2012; 25: 50-50)
DOI: 10.5152/kd.2012.15
Hantavirus İnfeksiyonu: Daha Önce Tanıştık mı?
(Klimik Dergisi 2011; 24: 138-138)
DOI: 10.5152/kd.2011.35
Beşinci Kolera Pandemisi (1881-1896): Geriye Ne Kaldı?
(Klimik Dergisi 2011; 24: 75-75)
DOI: 10.5152/kd.2011.17
Ciddi Durumdaki Hastalarda Antibiyotik Kullanımının Azaltılması
(Klimik Dergisi 2011; 24: 1-1)
DOI: 10.5152/kd.2011.01
Zoonozların Gizemli Görünümleri
(Klimik Dergisi 2010; 23: 76-76)
DOI: 10.5152/kd.2010.23
Pandemik İnfluenza A/H1N1: Nasıl Tanınacak?
(Klimik Dergisi 2009; 22: 74-74)
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri
(Klimik Dergisi 2009; 22: 88-91)
Diyabetik Ayak İnfeksiyonu: Güncel Yaklaşımlar
(Klimik Dergisi 2009; 22: 1-1)
Kronik Osteomyelit ve Total Protez İnfeksiyonlarında Yüzeyel Sürüntü Kültürleriyle, Derin Doku veya Aspirat Materyallerinin Mikrobiyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2007; 20: 71-76)
Kapalı ve Açık Aspirasyon Sistemi Uygulamasının Ventilatörle İlişkili Pnömoni Gelişimine Etkisi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 113-116)
Üropatojen Escherichia coli Suşlarının Tedavide Sık Kullanılan Antibiyotiklere Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 132-136)
CTX-M Ailesi: Tek Hedef Ne Münih Ne de Sefotaksim!
(Klimik Dergisi 2012; 25: 93-93)
DOI: 10.5152/kd.2012.26
Yeni Antibiyotikler: Nasıl Keşfedilebilir?
(Klimik Dergisi 2013; 26: 1-1)
DOI: 10.5152/kd.2013.01
Acinetobacter İnfeksiyonları İçin Kolistin Ne Ölçüde Bir Çözüm Olabilecek?
(Klimik Dergisi 2013; 26: 43-43)
DOI: 10.5152/kd.2013.15
Türkiye’de Su Kaynaklı Tularemi Salgınları: Geçmişten Günümüze
(Klimik Dergisi 2013; 26: 83-83)
DOI: 10.5152/kd.2013.26
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 19-39)
DOI: 10.5152/kd.2014.27
Riketsiyozlar: Epidemik Tifüsten Çalılık Tifüsüne
(Klimik Dergisi 2014; 27: 1-1)
DOI: 10.5152/kd.2014.01
Karbapeneme Dirençli Pseudomonas aeruginosa
(Klimik Dergisi 2014; 27: 37-37)
DOI: 10.5152/kd.2014.11
El-Hurma Kanamalı Ateşi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 84-94)
DOI: 10.5152/kd.2014.22
Bir Akciğer Kanseri Hastasında Rothia mucilaginosa’nın Neden Olduğu Nozokomiyal Pnömoni
(Klimik Dergisi 2014; 27: 121-123)
DOI: 10.5152/kd.2014.34
Tüberkülöz, Pyojenik ve Brucella’ya Bağlı Spondilodiskit: 103 Olgunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 80-86)
DOI: 10.5152/kd.2015.15
Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonu: Bir Ulusal Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2015; 28: 1-1)
DOI: 10.5152/kd.2015.28
Erişkinlerde Pnömokok Aşılaması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 1-1)
DOI: 10.5152/kd.2018.1
Zika Virusu Hastalığı ve Türkiye: Tehdit Bitti mi?
(Klimik Dergisi 2017; 30: 1-1)
DOI: 10.5152/kd.2017.001
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019