Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Yurtdışı Kaynaklı Plasmodium falciparum'a Bağlı Sıtma: Küresel Bir Sorun

1.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2017; 30: 120-125
DOI: 10.5152/kd.2017.30
Anahtar Kelimeler : Plasmodium falciparum, sıtma
Okunma: 1890 İndirilme: 519 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Ülkemizde, Plasmodium vivax’ın eliminasyonundan sonra, yurtdışından edinilmiş P. falciparum son yıllarda en sık karşılaşılan sıtma etkeni olmuştur. Bu çalışmada, P. falciparum'un etken olduğu ithal sıtma olgularının klinik, laboratuvar ve tedavi özellikleri tanımlanarak, bu tür ölümcül sıtmanın benzer epidemiyolojik ve klinik özellikleri olan viral kanamalı ateşler gibi infeksiyon hastalıklarından ayırt edilmesi ve böylece daha erken fark edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: 2000-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kliniğinde sıtma tanısıyla yatırılarak tedavi edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastanın ziyaret ettiği ülke, yakınmaları, fizik muayene ve laboratuvar bulguları, aldığı profilaksi ve tedavi bilgileri, klinik seyri, yoğun bakım birimine yatışına ve akıbetine ilişkin verileri kaydedildi.

 

Bulgular: 2000-2016 yılları arasında kliniğimizde toplam16 hasta P. falciparum'a bağlı sıtma tanısıyla izlenmişti. Afganistan ziyareti olan bir hasta dışında hastaların hepsi infeksiyonu Afrika seyahatleri sırasında edinmişti. Düzensiz profilaksi alan iki hasta dışında sıtmaya karşı uygun bir profilaktik ajan kullanan hasta yoktu. Üşüme ve titremeyle yükselen ateş yakınması tüm hastalarda vardı. En sık karşılaşılan patolojik laboratuvar bulguları trombositopeni ve serum LDH düzeyinde yükselmeydi. Hastaların %50'si ağır sıtma tablosundaydı; %31’i yoğun bakım biriminde izlendi. En sık (%44) kullanılan tedavi rejimi artemeter-lumefantrindi. Serebral sıtma tanısıyla kaybedilen bir hasta dışında tüm hastalar şifayla taburcu edildi.

 

Sonuçlar: Yurtdışı seyahati sırasında endemik bölgelerden P. falciparum sıtması edinenlerde, daha önce bu mikroorganizmayla hiç temas edilmemiş olması nedeniyle antikor yanıtı verilemeyeceği için hastalığın ağır seyretme olasılığı daha yüksektir. Bu ağır seyirli sıtmadan kaçınmak için, endemik bölgelere seyahat edecek kişilere sıtmaya karşı uygun profilaksi verilmesi için daha çok çaba harcanmalıdır. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 120-5.

 

Cite this article as: Başaran S, Şimşek-Yavuz S, Çağatay A, Öncül O, Özsüt H, Eraksoy H. [Imported malaria caused by Plasmodium falciparum: a global problem]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 120-5. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1301-143X EISSN 1309-1484