Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Hatay Yöresinde Kene Kaynaklı Lyme Borelyozu Seroprevalansı

1.

Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sinop, Türkiye

2.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Burdur, Türkiye

3.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Klimik Dergisi 2012; 25: 58-62
DOI: 10.5152/kd.2012.17
Okunma: 493 İndirilme: 91 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Kene tutunması vakalarına son yıllarda artan sıklıkla rastlanan Hatay yöresinde kene kaynaklı Lyme borelyozu varlığının saptanması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Kenelerin aktif olduğu Nisan-Ekim ayları arasında Hatay il merkezinde ve ilçelerinde yaşayan ve kene tutunması öyküsü olan 65 bireyden, kene temasının üzerinden en az 6 hafta geçmiş olması göz önünde bulundurularak alınan kan örneklerinde ELISA yöntemiyle Borrelia burgdorferi IgG ve IgM antikorları araştırılmıştır. Daha önce keneyle hiç karşılaşmamış olduğunu belirten 105 birey, kontrol grubunu oluşturmuştur. 

 

Bulgular: IgM antikorları, kene tutunması öyküsü olan 65 bireyin 45 (%69.2)’inde pozitif ve 5 (%7.7)’inde negatifken, kene tutunması öyküsü olmayan 105 bireyin 1 (%0.95)’inde pozitif bulunmuştur. Ayrıca, kene tutunması olanlardan 15 (%23.1)’inin, olmayanlarınsa 70 (%66.7)’inin gri zonda oldukları saptanmıştır. 

 

Sonuçlar: Hatay yöresinde farklı sağlık birimlerine başvuran risk altındaki her birey için yapılacak tanısal testler aşamasında, Lyme hastalığının da düşünülmesi gerekmektedir. Kene tutunması öyküsü olan kişilerin akut/kronik Lyme hastalığı olgularına dönüşüp dönüşmedikleri izlenmeli ve Lyme hastalığının prevalans ve insidansının gerek ülkemizde gerekse bölgemizde kesin olarak belirlenmesini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. 

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484
3